Yên Bái phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT

(Đời sống) - Trong năm học 2020-2021, công tác BHYT HSSV tiếp tục nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh Yên Bái.

Năm học 2019-2020, toàn tỉnh Yên Bái có 154.816/160.545 HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 97%; trong đó, nhiều địa phương đạt kết quả cao như: Thành phố Yên Bái đạt 99,2%, huyện Trạm tấu đạt 99,5%, huyện Mù Cang Chải đạt 98,4%, huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình, huyện Lục Yên đạt 97,1%...

Trong năm học 2020-2021, công tác BHYT HSSV tiếp tục nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh.

Trước thềm năm học mới, ngày 1/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2620/UBNS-VX chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các huyện, thị đẩy mạnh triển khai thực hiện BHYT HSSV để phấn đấu đạt 100% HSSV trên địa bàn tham gia BHYT.

Yen Bai phan dau 100% HSSV tham gia BHYT
Học sinh Trường THCS xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái trong 1 tiết học. Ảnh: Báo Yên Bái

Để đạt được mục tiêu 100% HSSV trên địa bàn có thẻ BHYT trong năm học 2020-2021, BHXH tỉnh Yên Bái đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tham mưu với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHYT HSSV năm học 2020-2021, phấn đấu đến hết năm học đạt 100% HSSV tham gia BHYT.

Thứ hai, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT HSSV, tổ chức khen thưởng đối với tập thể nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT HSSV; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, HSSV và các bậc phụ huynh bằng nhiều hình thức.

Thứ ba, phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV trên địa bàn, nhất là những HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Thứ tư, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn bảo đảm kịp thời quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh cho HSSV theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức hội - đoàn thể liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa, giá trị nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT, lợi ích của HSSV khi tham gia BHYT.

Thứ sáu, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT HSSV.

Với các giải pháp quyết liệt, cùng với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị trong tỉnh và sự đồng thuận cao từ các nhà trường, phụ huynh, HSSV, năm học 2020-2021, toàn tỉnh Yên Bái tin tưởng sẽ đạt mục tiêu 100% HSSV trên địa bàn tham gia BHYT, góp phần đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

Thanh Hoa

Thứ Sáu, 18/09/2020 15:00

Sự Kiện