Điện lực TP.HCM đạt danh hiệu thi đua quyết thắng năm 2020

Điện lực TP.HCM đạt danh hiệu thi đua quyết thắng năm 2020

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện