Ăn Buffet được hỏi

Ăn Buffet được hỏi "có ăn hết không?":Tính tiết kiệm biến chất?


Sự Kiện