Ăn Buffet được hỏi

Ăn Buffet được hỏi "có ăn hết không?":Tính tiết kiệm biến chất?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện