TP Hồ Chí Minh: cải cách chế độ công vụ, công chức

(Diễn đàn trí thức) - Cải cách chế độ công vụ, công chức tại thành phố Hồ Chí Minh: Thuận lợi và khó khăn.

Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 2.095,54 km2, dân số hiện nay trên 8 triệu người, nếu tính cả người vãng lai khoảng 10 triệu người, là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của khu vực và cả nước.

TP Ho Chi Minh: cai cach che do cong vu, cong chuc
Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 2.095,54 km2, dân số hiện nay trên 8 triệu người, nếu tính cả người vãng lai khoảng 10 triệu người.

Thời gian qua, Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, phát huy tính năng động, sáng tạo, vận dụng có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố về ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hợp lý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô. Cùng với sự phát triển và thịnh vượng của một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả hoạt động, sự minh bạch của nền hành chính và hoạt động công vụ. Những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định cải cách chế độ công vụ, công chức chính là giải pháp chiến lược của việc thực thi các chính sách kinh tế, giáo dục, y tế và dân sinh.

Bên cạnh mục tiêu xây dựng nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”, mục tiêu của thực hiện Cải cách chế độ công vụ, công chức của Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể còn hướng đến:

Thứ nhất, tăng sự hài lòng của những khách thể liên quan, đối với cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy công quyền và cả người dân ngoài bộ máy (Ví dụ: giải quyết chế độ chính sách nhanh hơn cho cán bộ, công chức, viên chức; công khai minh bạch trong tuyển dụng công chức, viên chức...);

Thứ hai, cải thiện hiệu suất làm việc, loại bỏ những người yếu kém về năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức ra khỏi bộ máy để tiến tới cải cách chế độ tiền lương trong dài hạn;

Cuối cùng, cải thiện niềm tin của nhân dân đối với bộ máy chính quyền Thành phố. Đây chính là tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của của một đô thị lớn.

Hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo một số kết quả đạt được từ năm 2012 đến nay và trình bày những vấn đề thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện như sau:

1. Đẩy mạnh phân cấp quản lý trong công tác công chức-viên chức

Từ năm 2012 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phân cấp cho các cơ quan, đơn vị trong các nhiệm vụ như sau: tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch -chức danh nghề nghiệp công chức[1]- viên chức[2], nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung[3].

Việc phân cấp đã giảm bớt các công việc mang tính sự vụ cho Sở Nội vụ đồng thời tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý trong công tác tuyển dụng và sử dụng nhân sự.

Để việc phân cấp được hiệu quả và chính xác, tránh bị sai sót, tiêu cực, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện ở cấp cơ sở, đồng thời có ý kiến đánh giá và tham mưu điều chỉnh kịp thời các quy định về phân cấp đáp ứng yêu cầu thực tiễn; ví dụ: cuối năm 2015, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định mới[4] về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp để thay thế Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND (Quyết định phân cấp cũ) sau hơn 02 năm ban hành.

[1]Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 ban hành quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch.

[2]Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 ban hành quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

[3]Quyết định số 3556/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 phân cấp thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức cho các đơn vị thuộc thành phố (Chủ tịch UBND TP chỉ thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức loại A và những đối tượng thuộc diện UBND TP quản lý).

[4]Từ ngày 14/02/2016, Quyết định số 47/2013 hết hiệu lực và được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Thứ Sáu, 23/12/2016 11:24

Đọc nhiều nhất
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện