Những âu lo về dự án 3000 tỷ cống Cái Lớn-Cái Bé

(Diễn đàn trí thức) - ''Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 1 sẽ lại thêm một ngọn lao đã phóng ra thì sẽ phải theo lao'' - GS Nguyễn Ngọc Trân.

Cuối cùng, trong thư gửi Thủ tướng Chính phủ, tôi đề xuất 3 kiến nghị:

(1) Dự án chưa đủ điều kiện để Thủ tướng Chính phủ quyết định “chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo”.

(2) Bộ NN&PTNT cần chỉnh sửa bổ sung theo yêu cầu của HĐTĐ và những nội dung đề xuất trên đây, đặc biệt mô phỏng để đi tới các quyết định.

(3) Trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT cần có hình thức thích hợp để tham vấn ý kiến chuyên gia, và những người am tường về ĐBSCL.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Trân

Đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI

(1) Dự án chỉ ngọt hóa được khoảng 50% diện tích để canh tác lúa trái với cam kết của Bộ trưởng Nguyễn Công Tạn với Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Hơn 50% các công trình thủy lợi của Dự án được xây dựng với mục tiêu ngọt hóa Bán đảo, sau một thời gian ngắn và mãi cho tới hiện nay, được sử dụng để chống úng và … phục vụ nuôi tôm.

Thứ Ba, 23/05/2017 07:02

Đọc nhiều nhất
Sự Kiện