Cách mạng 4.0: Không có chỗ cho sự chậm trễ

(Diễn đàn trí thức) - “Cần một thế hệ mới phù hợp với thế giới số, mỗi người phải có năng lực, bản sắc riêng. Chỉ có những người khác biệt mới có việc làm”

TS Nguyễn Bá Ân chỉ rõ: "Cuộc cách mạng công nghệ số mở ra hàng loạt cơ hội với Việt Nam, song tốc độ là yếu tố quyết định bởi những sản phẩm, dịch vụ mới, công nghệ robot hay trí thông minh nhân tạo... cũng được cập nhật và thay thế rất nhanh. Do đó, cuộc cách mạng này rất có ý nghĩa với các start-up Việt.

Việt Nam không thua kém các quốc gia trên thế giới về mức độ năng động và sáng tạo. Nếu chúng ta tập trung cho công nghệ chúng ta đang có cơ hội lớn. Sự hợp nhất giữa kỹ thuật số với các ngành sản xuất sẽ tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mở ra cơ hội cho tất cả các nước. Đặc biệt, nó rất có ý nghĩa với các start-up Việt, chúng ta hãy bắt đầu ngay theo những cách khác biệt của Việt Nam. Để tạo được sự khác biệt, công nghệ phải được thích ứng và hòa nhập vào đời sống thường ngày", TS Nguyễn Đình Ân lưu ý.

Vị chuyên gia cũng cho rằng, công nghệ thông tin (CNTT) sẽ là phương thức phát triển mới trong thời kỳ cách mạng 4.0. Do đó, vấn đề bây giờ là xác định công ty Việt Nam nào tham dự được vào cuộc cách mạng này hay không?. Đây là một cơ hội của doanh nghiệp Việt để thay đổi vị thế đất nước, cũng như vị thế của ngành công nghiệp CNTT.

Lao động mất việc trong cách mạng 4.0: Con số đáng lo

Muốn hòa nhập vào nền kinh tế số, vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, yếu tố then chốt chính là nguồn nhân lực.

"Chúng ta cần có một thế hệ mới phù hợp với thế giới số mỗi người phải có năng lực sáng tạo và phải có bản sắc của mình. Chỉ có những người khác biệt mới có việc làm", vị TS nhấn mạnh.

Để làm được như vậy, TS Nguyễn Đình Ân chỉ rõ: Về phía Chính phủ, đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ tư duy về quản trị quốc gia phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nếu không thay đổi tư duy về quản trị quốc gia, quyết tâm cao nắm bắt cơ hội do cuộc cách mạng sản xuất mới mang lại, Việt Nam có thể tụt hậu xa hơn vì lao động chi phí thấp mất dần lợi thế, khoảng cách công nghệ và tri thức nới rộng, tạo ra.

Về nguồn nhân lực, cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, một thế hệ mới phù hợp với thế giới số; mỗi người phải có năng lực sáng tạo và phải có bản sắc của mình.

Việt Nam phải phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, Đạt được sự thịnh vượng trong phát triển kinh tế phải dựa vào đổi mới sáng tạo.

Ông nhấn mạnh, vai trò của Chính phủ rất quan trọng, trong đó Chính phủ và các cơ quan quản lý sẽ cần phải phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp và xã hội dân sự. Cần đầu tư phát triển khoa học - công nghệ, tạo môi trường kinh doanh năng động để thúc đẩy lan tỏa công nghệ, cải cách thị trường lao động, hệ thống giáo dục - đào tạo; các chính sách về đào tạo, nâng cao kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực để thích ứng với biến đổi nhanh của công nghệ và sự phát triển của cách mạng công nghiệp mới.

Song song với đó, Startup Việt cần chuẩn bị sẵn sàng chinh phục cuộc cách mạng này. Cuộc cách mạng này không có chỗ cho sự chậm trễ khi mà tốc độ sẽ giữ vai trò quyết định. Bởi những sản phẩm, dịch vụ mới, công nghệ robot hay trí thông minh nhân tạo... sẽ liên tục được cập nhật và thay thế. Vì thế, các nhà khởi nghiệp cần vượt qua các rào cản để hòa nhập với cuộc cách mạng toàn cầu.

Các doanh nhân trẻ Việt cần tập trung vào yếu tố văn hóa đặc trưng và sáng tạo để tạo sự khác biệt qua đó gia tăng khả năng thu hút vốn đầu tư.

"Làm startup đòi hỏi những nỗ lực phi thường, phải dấn thân, quyết tâm và nỗ lực.

Sứ mệnh lịch sử của Dân tộc đang đang trao vào tay thế hệ chúng ta, nếu không vượt lên được những thách thức, tận dụng thời cơ", TS Nguyễn Bá Ân nhấn mạnh.

Nguyễn Lam

Thứ Ba, 16/10/2018 13:53

Đọc nhiều nhất
Sự Kiện