BOT: Loại từ vòng gửi xe những nhà đầu tư chụp giật...

(Diễn đàn trí thức) - Có những nhà đầu tư BOT chân chính, trung thực, cũng không loại trừ những người làm ăn kiểu "con buôn, chụp giật".

Phía nhà đầu tư, thì rõ ràng cần phải đặt cơ chế, thể chế để làm sao loại khỏi cuộc chơi ngay từ "vòng gửi xe" những kẻ cơ hội, chụp giật hiện đang dùng mọi cách để lao vào hòng kiếm chác từ những "chùm khế ngọt" này. Thể chế, cơ chế không phải là không có mà ngược lại đã có nhiều quy định khá chặt chẽ. Nhưng người ta lại vin vào một số lý do cấp bách, cần thiết để tìm cách lách qua những cơ chế, thể chế này. Hiện tượng chỉ định thầu dự án BOT là một trong những ví dụ điển hình.

Ở đây vấn đề thanh tra, kiểm tra, kể cả tiền kiểm lẫn hậu kiểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, thiết thực nhằm mục đích để loại những kẻ cơ hội, thực dụng, chụp giật, kiếm lợi bằng mọi giá ra khỏi cuộc chơi BOT.

TS Lê Hồng Sơn: Sao lại có BOT ở đường huyết mạch?

Tóm lại, tôi cho rằng chủ trương thực hiện dự án BOT là hết sức cần thiết. Quốc hội, Chính phủ phải nhanh chóng định ra những thể chế, cơ chế chặt chẽ, cụ thể tạo sân chơi trong lành, sân chơi sạch trong lĩnh vực BOT. Bộ chủ quản cần phải chấn chỉnh các hiện tượng lệch lạc, mất chuẩn đã xảy ra ở một số nơi có dự án BOT đang trở thành điểm nóng thời gian vừa qua. Vấn đề xử lý kỷ luật một cách thích đáng đối với một số cán bộ, công chức có chức, có quyền có những hành vi sai trái trong lĩnh vực này. Đặc biệt là những hành vi tham nhũng, những biểu hiện thoái hóa, biến chất, "tự diễn biến, tự chuyển hóa" ở một bộ phận cán bộ, công chức trong quá trình quản lý, triển khai các dự án BOT.

Người dân và công luận chỉ phản ứng, không đồng thuận với những dự án "BOT đen", những dự án BOT có nhiều khuất tất, làm miếng mồi ngon, béo bở mà bên người có thẩm quyền phê duyệt cũng như những nhà đầu tư đang hăm hở xúm vào để chia chác, trục lợi, tham nhũng..  

  • TS Lê Hồng Sơn - nguyên Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp

Thứ Sáu, 15/12/2017 13:39

Đọc nhiều nhất
Sự Kiện