• Khoa học VN kẹt trong phi chuẩn mực, tư duy ăn xổi

    Khoa học VN kẹt trong phi chuẩn mực, tư duy ăn xổi image icon   

    (ĐVO)-Việt Nam là nước đi sau về khoa học và công nghệ (KH-CN). Ta du nhập cách làm KH-CN, ban đầu từ các nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô và Đông u (ở miền Bắc), gần đây từ các nước tư bản u-Mỹ. Ý thức hệ và thiết chế của hai hệ thống hoàn toàn khác nhau, song tư duy và cách nghiên cứu khoa học lại khá giống nhau. Học họ, nhưng ta chẳng giống ai, có chăng chỉ là những bề nổi bên ngoài, như các danh hiệu giáo sư, tiến sỹ, còn cốt lõi bên trong thì theo cách tư duy của mình- GS Phạm Duy Hiển.

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện