Theo dõi sát tình hình Biển Đông

(Tình hình Biển Đông - Vấn đề Biển Đông) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020 trong đó có nội dung liên quan đến vấn đề Biển Đông.

Theo doi sat tinh hinh Bien Dong
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2020 - Ảnh: CHINHPHU.VN

Cụ thể, Nghị quyết nêu rõ, các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao theo dõi sát tình hình trên đất liền, biên giới, hải đảo, nhất là Biển Đông, chủ động phương án ứng phó, không để bị động bất ngờ.

Bộ Công an chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; tập trung trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, chống người thi hành công vụ; buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, tín dụng đen.

Bộ Ngoại giao phối hợp với các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức các hội nghị trực tuyến và hoạt động khác theo phân công trong Chương trình ASEAN 2020, không để gián đoạn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Chủ động nghiên cứu, đề xuất các phương án khi dịch COVID-19 được kiểm soát ở các nước, đối tác lớn của ta và trên thế giới.

Nghị quyết cũng bao gồm nội dung chuẩn bị các phương án tái khởi động thị trường khách du lịch quốc tế.

Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng bộ chỉ tiêu du lịch an toàn; tổ chức triển khai chương trình du lịch an toàn, tăng cường truyền thông, quảng bá về các địa điểm du lịch an toàn, kích cầu du lịch nội địa, nhất là trong dịp hè; chủ động chuẩn bị các phương án, giải pháp phù hợp để tái khởi động thị trường khách du lịch quốc tế vào thời điểm thích hợp.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trình Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 5 năm 2020; ban hành Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn để sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trong tháng 5 năm 2020.

Bộ Nội vụ khẩn trương đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ công tác tổng kết thi đua khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; Thanh tra Chính phủ khẩn trương hoàn thành các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chủ động theo dõi, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phối hợp thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.
 
Cúc Phương

Thứ Sáu, 15/05/2020 07:22

Sự Kiện