Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện