Vì sao Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật?

(Tin tức thời sự) - Ông Hải đã vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Chiều ngày 3/6/2019, UBKT Trung ương đã ra thông báo quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Theo UBKT Trung ương, ông Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính.

Vi sao Thu truong Huynh Quang Hai bi ky luat?
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải.

Trong nội dung làm việc, UBKT Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy các tỉnh Thái Nguyên, Cà Mau; kết quả giám sát đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Qua kiểm tra, giám sát, UBKT Trung ương đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

Ngọc Vân

Thứ Hai, 03/06/2019 17:11

Sự Kiện