Tổng bí thư chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng

(Tin tức thời sự) - Chiều 25/4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ Bảy dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có văn bản số 116-TB/BCĐTW ngày 14/5 thông báo kết luận của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo:

Ngày 25/4/2015, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 7 để đánh giá tình hình; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I, đề ra nhiệm vụ công tác quý II năm 2015; thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án và xác minh các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, nắm tình hình hoạt động tín dụng tại 4 Ngân hàng thương mại nhà nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đã xử lý nhiều trường hợp tham nhũng

Đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo nêu rõ: Trong thời gian vừa qua, trong đó có quý I năm 2015, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai tích cực, nhất là: Tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là cải cách hành chính; phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng chống tham nhũng; phát hiện, xử lý tham nhũng.

Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo triển khai khá toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, rất ráo riết, quyết liệt cả phòng và chống tham nhũng, có hiệu quả cụ thể.

Đã chỉ ra những trọng tâm cần tập trung, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để chỉ đạo, như: lĩnh vực ngân hàng, đất đai; khâu điều tra, giám định tư pháp chậm; xử lý tham nhũng chưa nghiêm, cho hưởng án treo không đúng; thực hiện ráo riết quyết liệt, có hiệu quả việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng nhất là kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng...

Từ năm 2013 đến nay, Ban Chỉ đạo đã trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý 4 vụ việc, 16 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, đến nay đã xét xử sơ thẩm 09 vụ/90 bị cáo, với 8 án tử hình (7 đối tượng), 9 chung thân, một đối tượng 30 năm tù, 6 đối tượng 20 năm tù...

Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, được dư luận đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao. Nhìn chung, công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước trong thời gian qua được triển khai khá đồng bộ và đã có sự chuyển biến tích cực, rõ nét.

Các nội dung công tác phòng, chống tham nhũng theo Kết luận tại Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo và Cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo đang được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn một số hạn chế: Một số khâu trong công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, giám định tư pháp còn chậm, chưa đạt yêu cầu.

Công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả phòng, chống tham nhũng thời gian qua chưa đầy đủ, nên xã hội chưa thấy hết được ý nghĩa kết quả tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng.

Nạn sách nhiễu, “tham nhũng vặt’ còn phổ biến, gây bức xúc trong xã hội. Công tác phòng chống tham nhũng ở nhiều địa phương chưa chuyển mạnh, còn hạn chế...

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2015 và trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Công tác phòng chống tham nhũng đã có chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách, pháp luật bài bản, tương đối đồng bộ. Vấn đề quyết định là phải tập trung thực hiện. Vì vậy, đòi hỏi quyết tâm lớn, trách nhiệm cao từ Ban Chỉ đạo đến những người trực tiếp thực hiện; sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị chức năng trong phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo, nhất là những lĩnh vực, những khâu thực hiện còn yếu, chậm.

Với yêu cầu đó, trong quý II năm 2015 và thời gian tới cần thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ được nêu trong Báo cáo số 115-BC/BCĐTW ngày 11/5/2015 của Ban Chỉ đạo, trong đó cần chú trọng một số nội dung sau:

Xem tiếp phần 2:

Thứ Bảy, 16/05/2015 07:38

Sự Kiện