Tinh giảm biên chế tốt nhưng chi thường xuyên không giảm

(Tin tức thời sự) - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nhiều nơi báo cáo tinh giản biên chế tốt nhưng không giảm chi thường xuyên.

Thông tin trên được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập tại buổi làm việc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung của dự thảo kế hoạch giám sát chuyên đề sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021, ngày 22/9.

Tinh giam bien che tot nhung chi thuong xuyen khong giam
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự cuộc họp

Phiên họp tập trung vào 4 nội dung chính liên quan đến việc thực hiện cũng như kết quả đạt được, để qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm, phục vụ cho việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022 - 2030.

Đáng lưu ý trong đó sẽ đánh giá về hiệu quả sắp xếp gắn với mục tiêu đổi mới, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, gắn với cải cách chế độ tiền lương và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết: “Tinh thần chung, đây là căn cứ để sắp xếp các đơn vị hành chính từ 2022 trở về sau. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có một câu rất quan trọng là “tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và nghiên cứu để thực hiện với cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp...

Bộ Nội vụ đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để sửa Nghị quyết. Vậy Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét tiến độ sửa như thế nào, đến tháng 9/2022 sau khi kết thúc giám sát mới sửa hay sửa trước?”.

Cho ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị giám sát, làm rõ hai vấn đề chính. Đầu tiên là tinh giản biên chế, đầu mối phải đi liền với giảm chi phí ngân sách nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội thông tin, có nơi báo cáo sắp xếp, tinh giản, bộ máy tốt nhưng cuối năm kiểm tra chi thường xuyên không giảm, hoặc có giảm chút ít.

"Sau sắp xếp, quan trọng là giảm bao nhiêu biên chế, bao nhiêu đầu mối và tiết kiệm được kinh phí như thế nào phải làm rõ”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý, việc sắp xếp phải đảm bảo tính đồng thuận. Sau khi sắp xếp xong phải đánh giá thêm tình hình có ổn định, tư tưởng có thông không, có vấn đề gì phức tạp nảy sinh không?

Yêu cầu thứ hai, theo Chủ tịch Quốc hội, sau sắp xếp phải nâng cao được năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương, chứ không chỉ “giảm để mà giảm”.

“Tinh giản, sắp xếp thế nào, cuối cùng cũng phải nâng cao năng lực, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. Chứ nếu hai anh yếu nhập lại thành một anh yếu, không có ý nghĩa gì, hoặc một mạnh, một yếu nhập thành một anh yếu cũng không đạt”, ông Vương Đình Huệ lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hết sức lưu ý hai mục tiêu này và phải trả lời được một cách mạch lạc, rõ ràng sau giám sát.

Thái An (tổng hợp)

Thứ Tư, 22/09/2021 15:14

Sự Kiện