Thừa hơn 57.000 biên chế, cắt thế nào?

(Tin tức thời sự) - Kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2017 phát hiện thừa biên chế 57.175 người trong khu vực nhà nước.

Đây là một trong những con số được đưa ra trong Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Chính phủ và được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tại phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/4.

Ngoài con số này, việc tinh giản biên chế, thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp vẫn chưa theo kịp yêu cầu khi hiện vẫn còn 42.146 đơn vị sự nghiệp được ngân sách bảo đảm toàn bộ kinh phí, bằng 73,7% số lượng đơn vị sự nghiệp. Kinh phí cấp cho các đơn vị sự nghiệp công lập chiếm trên 50% tổng kinh phí hoạt động của các đơn vị (khoảng 140.000 tỷ đồng), tăng 2,2% so với năm 2016. 

Chính phủ đề ra chỉ tiêu sắp xếp, tổ chức lại để tinh gọn đầu mối, giảm biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động, phấn đấu giảm khoảng 2,5% số đơn vị sự nghiệp công lập.

Thua hon 57.000 bien che, cat the nao?
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

“Trong năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015”, Bộ trưởng Dũng cho hay.

Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt câu hỏi về tính thực chất của báo cáo khi mà có đến 14/34 bộ, ngành, 17/63 địa phương và 13/23 tập đoàn, tổng công ty nhà nước chưa có báo cáo gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp.

Tương tự, Chính phủ thì dù muộn nhưng cũng có ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, còn 16/34 bộ, cơ quan Trung ương, 17/63 tỉnh, thành phố; 16/23 tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước không gửi chương trình cho Bộ Tài chính.

"Số nơi chưa báo cáo lớn đến như thế thì số liệu của báo cáo Chính phủ có thực không, có phản ánh đúng bản chất của kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 hay không?", Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đặt câu hỏi.

Băn khoăn về tính khả thi của các chỉ tiêu năm 2018, nhất là về tổ chức và biên chế, ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội, nói: “Với 57.000 biên chế thừa là con số rất lớn, liệu có giải quyết nổi trong năm 2018 không? Bởi nếu cắt rụp một cái thì sẽ rối xã hội”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức phê bình các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chưa có báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Ông Hiển cũng lưu ý cả cơ quan xây dựng báo cáo và có quan thẩm tra điều chỉnh lại số liệu cho sát đúng của năm 2017, không dùng số liệu của 2016 cho báo cáo này.

Ông cũng yêu cầu làm rõ địa chỉ về trách nhiệm, xử lý nghiêm túc những nơi chưa thực hiện nghiêm túc quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cần công bố công khai các hiện tượng lãng phí để dư luận lên án và cũng cần biểu dương những hành động tích cực trong thực hành tiết kiệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý.

Minh Thái (Tổng hợp)

Thứ Sáu, 13/04/2018 13:45

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện