Quảng Trị xin chuyển đổi 38,2ha đất lúa làm sân bay

(Tin tức thời sự) - 38,2 ha đất trồng lúa mà Quảng Trị đề xuất chuyển đổi mục đích để xây dựng cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1) nằm trên địa bàn huyện Gio Linh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2021 để xây dựng cảng hàng không Quảng Trị.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Thủ tướng cho phép chuyển mục đích 38,2 ha đất trồng lúa để xây dựng cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1) trên địa bàn huyện Gio Linh,  tỉnh Quảng Trị.

“UBND tỉnh sẽ rà soát, thẩm định nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án, đảm bảo phương án sử dụng đất tiết kiệm và chịu trách nhiệm đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất đã được xét duyệt; đảm bảo tính khả thi của các công trình, dự án trên thực tế và các quy định của pháp luật liên quan”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cam kết.

Trước đó, ngày 8/10, Hội đồng thẩm định liên ngành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quảng Trị đã họp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Tại cuộc họp này, báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, việc xây dựng cảng hàng không Quảng Trị là rất cần thiết.

Quang Tri xin chuyen doi 38,2ha dat lua lam san bay
Phối cảnh cảng hàng không Quảng Trị.

Trên cơ sở quy hoạch cảng hàng không đã được phê duyệt, tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị sẵn sàng về công tác quy hoạch và kêu gọi đầu tư.

Về quy hoạch đất đai, ngoài việc quy hoạch đất để xây dựng sân bay với tổng diện tích 316,5ha, đã dự trữ thêm phần đất mở rộng để nâng cấp từ 4C lên cấp 4E.

Về đường giao thông, tỉnh đã ưu tiên bố trí 90 tỷ từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng giai đoạn 1: Tuyến đường nối từ sân bay đến Quốc lộ 1 với chiều dài 4,3km.

Về giải phóng mặt bằng cho dự án, đến nay tỉnh đã bố trí 233 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện ngay công tác giải phóng mặt bằng…

Báo cáo Tóm tắt kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức PPP, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư Tăng Ngọc Tráng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 17/6/2021 về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo NCTKT Dự án xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức PPP.

Về kết quả thẩm định, nội dung thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án thực hiện theo quy định tại Điều 15 Luật PPP và mẫu số 02 Phụ lục II Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ. Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cập nhật cơ bản đầy đủ thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều 15, Luật PPP. Tuy nhiên, dự án được thực hiện theo quy trình do nhà đầu tư đề xuất, căn cứ quy định tại Điều 27 Luật PPP. Do vậy, hồ sơ dự án cần bổ sung: các tài liệu, văn bản chấp thuận, xem xét, đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; các tài liệu chứng minh, bảo đảm nguồn vốn và khả năng cân đối vốn nhà nước trong dự án.

Về sự cần thiết đầu tư, dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vận tải hàng không, Hội đồng cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải đầu tư dự án. Tuy nhiên, do Cục hàng không Quảng Trị có vị trí cách sân bay Đồng Hới khoảng 93km về phía Bắc và cách sân bay quốc tế Phú Bài khoảng 88km về phía Nam, do vậy, Hội đồng thẩm định đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo thực hiện kỹ lưỡng hơn công tác dự báo nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa hàng không trong vòng 45-50 năm tới.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ự án cập nhật đã thuyến minh rõ hơn về lợi thế của việc đầu tư Dự án theo phương thức PPP so với các hình thức đầu tư khác. Tuy nhiên, các nội dung đánh giá còn chung chung, mang tính lý thuyết, chưa có sự phân tích, đánh giá cụ thể lợi thế của việc đầu tư Dự án.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng lưu ý về hai vấn đề chính đó là hiệu quả của dự án và chia sẻ rủi ro, báo cáo phải giải trình rõ về hiệu quả của dự án, hàng hóa, hành khách, tầm nhìn, không phải đầu tư cho tỉnh mà cho vùng, không phải chỉ cho phát triển kinh tế mà còn cho quốc phòng, an ninh… Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Bộ trưởng giao Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư hoàn thiện Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án gửi xin ý kiến các thành viên Hội đồng. Các thành viên Hội đồng có ý kiến bằng văn bản và biểu quyết về Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả  thi dự án của Hội đồng.

Trên cơ sở biểu quyết của các thành viên Hội đồng, giao Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư hoàn thiện Báo cáo kết quả thẩm định, trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, ký gửi UBND tỉnh Quảng Trị hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và hồ sơ dự án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Minh Thái

Thứ Tư, 20/10/2021 16:03

Sự Kiện