Nhiều đại gia đất hình thành đúng quy trình nhưng...

(Tin tức thời sự) - Theo đại biểu, việc tập trung lợi ích, tài nguyên, tiền của vào một nhóm, làm kiệt quệ, bần cùng hóa một bộ phận người dân.

Ngày 16/4, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã họp trực tuyến phiên toàn thể lần thứ 27 để thẩm tra các nội dung theo thẩm quyền.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2020 sáu dự án, dự thảo gồm: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp vào Chương trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 theo quy trình một kỳ họp.

Bổ sung 2 dự án, dự thảo vào Chương trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 theo quy trình một kỳ họp là Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Bổ sung dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10. Bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai vào Chương trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 theo quy trình một kỳ họp.

Bổ sung dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thường kỳ tháng 4/2020.

Chính phủ cũng đề nghị rút ra khỏi Chương trình 1 dự án là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Hiện nội dung của dự án Luật còn một số vấn đề phức tạp, cần có thêm thời gian để nghiên cứu, chuẩn bị và đánh giá kỹ hơn, như các vấn đề về kinh tế, tài chính đất đai; khung giá đất; thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng, giải quyết hài hòa lợi ích của nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; tập trung, tích tụ đất nông nghiệp và an ninh lương thực; quản lý đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp; quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh; chế độ quản lý, sử dụng đất để xây dựng căn hộ, biệt thực du lịch, văn phòng kết hợp với lưu trú; chính sách quản lý, sử dụng đất tôn giáo; việc sử dụng đất có yếu tố nước ngoài…

Nhieu dai gia dat hinh thanh dung quy trinh nhung...
Các đại biểu tham gia phiên họp trực tuyến.Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Mặt khác, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Trung ương sẽ ban hành Nghị quyết mới mang tính chiến lược, toàn diện, đầy đủ và có tính chất lâu dài về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cho giai đoạn mới, trong đó có nội dung về đất đai. Do vậy, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện các quy định của Luật Đất đai hiện hành và định hướng sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Đất sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ngoài ra, Chính phủ đề nghị điều chỉnh phạm vi sửa đổi đối với 01 dự án luật từ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thành Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Như vậy, sau khi điều chỉnh, số lượng các dự án thuộc Chương trình năm 2020 sẽ là 24 dự án, tăng 7 dự án so với Nghị quyết số 78/2019/QH14.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ, tuy nhiên nhiều đại biểu cũng chỉ rõ qua nhiều hội thảo khoa học và thực tiễn thi hành cùng kiến nghị của cử tri cho thấy Luật Đất đai hiện hành bộc lộ nhiều mâu thuẫn như việc đền bù, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại tố cáo…

Cùng với đó, để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nhiều luật mới được ban hành, sửa đổi bổ dung nhằm cụt hể hóa Hiến pháp 2013 dẫn đến một số quy định của Luật Đất đai không còn phù hợp.

Do đó, các đại biểu thống nhất với việc rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ra khỏi Chương trình năm 2020 nhưng Chính phủ cần xác định thời điểm cụ thể trình dự án lật này trong thời gian tới, đồng thời chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu giải quyết những vướng mắc; cân nhắc xem xét sửa đổi toàn diện Luật Đất đai gắn với Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII sắp tới.

Báo CAND dẫn lời ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình) cho rằng, Luật Đất đai nên được đưa ra bàn bạc sửa đổi nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng giai đoạn 2021-2025, nhất là khi đó Đại hội Đảng lần thứ XIII đã được tiến hành xong.

Theo ông, thực tế việc thực hiện Luật Đất đai hiện hành vướng mắc rất nhiều, khiếu nại tố cáo về đất đai rất phổ biến.

"Vấn đề thất thoát, lãng phí, "lợi ích nhóm" về đất đai thể hiện rất rõ, luật có nhiều kẽ hở nên hình thành nhiều đại gia đất đai rất đúng quy trình nhưng rõ ràng tập trung lợi ích, tài nguyên, tiền của vào một nhóm, từ đó làm kiệt quệ, bần cùng hóa một bộ phận người dân", đại biểu Nguyễn Tiến Sinh nói, đề nghị đưa Luật Đất đai vào Chương trình để không lỡ nhịp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang bị ảnh hưởng về kinh tế bởi đại dịch Covid-19.

"Tôi thống nhất là nên rút khỏi Chương trình năm 2020 nhưng Chính phủ cần xác định rõ thời điểm trình Luật đất đai, bởi nếu cứ lùi mãi thì sẽ bị muộn, quá mất nhiệm kỳ của Đại hội khóa XIII", ĐBQH Phan Thái Bình (Quảng Nam) lưu ý. Ông đề nghị có thể trình Quốc hội dự án Luật này ở kỳ họp tháng 10/2021 và thông qua tại kỳ họp tháng 5/2022.

Tổng hợp các kiến nghị cụ thể về các dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với đề nghị của Chính phủ: bổ sung vào Chương trình năm 2020 đối với 2 dự án luật (Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), 1 dự thảo nghị quyết của Quốc hội (Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc) và 1 pháp lệnh (Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)).

Bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020); Đưa ra khỏi Chương trình năm 2020 đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Lùi thời gian trình dự án Luật Thi đua, khen thưởng từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV (tháng 10/2020) sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV (tháng 10/2021).

Đối với công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2021 và các năm tiếp theo, Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với đề nghị của Chính phủ: đưa 07 dự án luật vào Chương trình năm 2021, trong đó có 2 dự án luật (Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống HIV/AIDS ) cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV (tháng 3/2021); 5 dự án luật cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV (tháng 10/2021); Tán thành với đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: bố trí thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn tại kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2020); tán thành với Thường trực Uỷ ban Về các vấn đề xã hội về việc bố trí thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV (tháng 3/2021, muộn hơn 1 kỳ so với Chính phủ đề nghị); trình dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) cho ý kiến tại kỳ 2 Quốc hội khoá XV (tháng 10/2021), thông qua tại kỳ họp thứ 3 (muộn hơn 1 kỳ so với Chính phủ đề nghị).

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu phát biểu tại phiên họp, Ủy ban Pháp luật sẽ hoàn thiện báo cáo thẩm tra để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 44 tới.

Minh Thái

Thứ Năm, 16/04/2020 16:13

Sự Kiện