Lại chuyện "lạm phát cấp phó": Không chỉ ở Hà Nội

(Tin tức thời sự) - Số lượng cấp phó tại các đơn vị chính quyền Hà Nội đang vượt mức quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có thông báo kết luận thanh tra đột xuất thực hiện quy định về quản lý biên chế, cấp bậc. Theo thông báo này, nhiều đơn vị của Hà Nội có số cấp phó “vượt mức”.

Theo đó, một số cơ quan hành chính của Hà Nội có số lượng Phó Giám đốc sở và tương đương vượt quá quy định.

Theo đoàn thanh tra, nguyên nhân dẫn đến số lượng Phó Giám đốc sở và tương đương của một số cơ quan, đơn vị vượt quy định là do thực hiện hợp nhất, sáp nhập các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội, việc tăng cường lực lượng thanh tra giao thông vận tải và chuyển giao nguyên trạng biên chế thanh tra xây dựng quận, huyện thị xã...

Theo Quyết định số 24/2014/NĐ-CP, quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Phó Giám đốc sở là người giúp Giám đốc sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc sở vắng mặt, một Phó Giám đốc sở được Giám đốc sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của sở.

Số lượng Phó Giám đốc sở không quá 03 người; riêng số lượng Phó Giám đốc các sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không quá 04 người.

Các Bộ có quá số lượng Thứ trưởng

Trên thực tế, việc số lượng cấp phó nhiều hơn quy định cũng được  đưa ra tại diễn đàn Quốc hội. Mới đây nhất, ngày 11/2/2015, Thủ tướng đã có văn bản trả lời chất vấn của ĐBQH Bùi Thị An (Hà Nội)  về sự “lạm phát cấp phó” hiện nay ở các cấp, và giải pháp của Chính phủ trong thời gian tới?

Hồi âm đại biểu An, Thủ tướng nhấn mạnh, bộ máy, cơ cấu, số lượng lãnh đạo của Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được thành lập theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, và phải được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chấp thuận.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết, theo quy định thì mỗi bộ không quá 4 thứ trưởng. Đối với bộ quản lý đa ngành, số lượng thứ trưởng có thể nhiều hơn, do cấp có thẩm quyền quyết định.

"Việc bổ nhiệm một thứ trưởng phải được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý trước về chủ trương, sau đó mới làm quy trình nhân sự cụ thể để trình lại Ban Bí thư xem xét chấp thuận. Trên cơ sở đó, Thủ tướng mới ký quyết định bổ nhiệm", Thủ tướng nêu rõ quy trình.

Lấy thời điểm cuối tháng 11/2014, văn bản trả lời chất vấn cho biết, trong các bộ, cơ quan ngang bộ có 119 thứ trưởng, bình quân mỗi bộ có 5,4 thứ trưởng. Trong đó, có hai bộ có 7 và 9 bộ có 6 thứ trưởng.

Còn ở cấp tỉnh có tổng số 239 phó chủ tịch, nếu không tính 26 người thuộc diện luân chuyển thì vượt 11 người so với quy định.

Thủ tướng trình bày, cấp phó ở một số bộ còn nhiều do bộ quản lý đa ngành và yêu cầu nhiệm vụ tăng thêm, thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ nữ và do việc sáp nhập một số bộ trước đây. Việc tăng cấp phó ở địa phương để đáp ứng yêu cầu quản lý đặc thù và luân chuyển, đào tạo cán bộ.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về số lượng và quy trình bổ nhiệm cấp phó.

Đồng thời, tổ chức tổng kết và đề xuất cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, trên cơ sở đó xác định cụ thể số lượng cấp phó phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng bộ, cơ quan ngang bộ.

Vũ Đông (Tổng hợp)

Thứ Bảy, 19/09/2015 11:05

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện