Hoàn tất kê khai tài sản, thu nhập trước ngày 31/3

(Tin tức thời sự) - Việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu phải hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có công văn về việc kiểm soát tài sản, thu nhập. Công văn được gửi tới Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Ngoài ra còn có cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và Thanh tra bộ, tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Hoan tat ke khai tai san, thu nhap truoc ngay 31/3
Trước 31/3 phải hoàn thành kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

Trong công văn, TTCP đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị (gọi tắt là cơ quan) phải xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và Nghị định 130/2020.

Các cơ quan cần lập danh sách những người giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật PCTN để yêu cầu thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Người có nghĩa vụ kê khai nộp hai bản kê khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai.

Việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu nêu trên phải hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

Cũng theo TTCP, trong đợt này chỉ thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Việc kê khai hàng năm, kê khai bổ sung của năm 2021 sẽ thực hiện vào cuối năm 2021, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác cán bộ mà người đó chưa kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật PCTN thì thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và sử dụng Bản kê khai lần đầu để phục vụ công tác cán bộ lần đó.

TTCP lưu ý cơ quan quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao một bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, hoàn thành trước ngày 30/4/2021.

Các trường hợp chưa xác định được cơ quan nào kiểm soát tài sản, thu nhập thì tạm thời chưa bàn giao, chờ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong kiểm soát tài sản, thu nhập được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 130/2020 của Chính phủ

Minh Thái

Thứ Năm, 25/02/2021 13:34

Sự Kiện