Hà Nội thanh tra tài sản người có chức vụ, quyền hạn

(Tin tức thời sự) - Đây là một trong những nội dung trong kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 vừa được UBND TP Hà Nội ban hành.

Một trong những yêu cầu được UBND TP Hà Nội đặt ra trong kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 đó là: hoạt động của các cơ quan thanh tra cần đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh hiện nay; bám sát, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội ở các cấp, các ngành; đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; nghiên cứu ứng dụng KHCN vào hoạt động thanh tra.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thanh tra; tập trung thanh tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, xây dựng, cổ phần hóa DNNN; đầu tư mua sắm tài sản công, khai thác tài nguyên khoáng sản...; thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật; chú trọng công tác kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước trên các ngành, lĩnh vực trong TP.

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

Ha Noi thanh tra tai san nguoi co chuc vu, quyen han
Hà Nội yêu cầu thanh tra phòng chống rửa tiền, thu nhập của người có chức vụ. Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội xác định 8 nội dung cần tổ chức thanh tra trong năm 2021. Cụ thể:

Thứ nhất, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của Giám đốc sở và Chủ tịch UBND cấp huyện, trong đó tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến.

Thứ hai, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ban, ngành thành phố, trong đó tập trung vào những nội dung quan trọng, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm.

Thứ ba, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận, huyện, thị xã, tập trung công tác quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng; đầu tư, mua sắm tài sản công; khai thác tài nguyên, khoáng sản, chương trình mục tiêu quốc gia.

Thứ tư, thanh tra công tác quản lý và thực hiện các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đâi tại đô thị.

Thứ năm, thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thứ sáu, thanh tra về phòng, chống rửa tiền; việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy.

Thứ bảy, thanh tra vụ việc do Chủ tịch UBND TP giao; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại, kiểm tra tính chính xác, khách quan các két luận thanh tra của cấp sở, cấp huyện.

Thứ tám, tăng cường việc điều phối hoạt động của các cơ quan thanh tra TP, thanh tra sở, thanh tra huyện trong TP, nhằm tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra.

Đáng lưu ý, trong công tác phòng chống tham nhũng, UBND TP Hà Nội yêu cầu tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, quận, huyện trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tập trung vào công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực như quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm... phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Minh Thái

Thứ Sáu, 25/12/2020 07:25

Sự Kiện