Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái vay tiền những Ngân hàng nào?

(Tin tức thời sự) - Ông Quý kê khai thiếu hàng nghìn m2 đất ở, đất nông nghiệp, không kê khai tiền vay ngân hàng hơn 9 tỷ đồng và nợ bạn bè 60 cây vàng.

Vợ ông Phạm Sỹ Quý được ưu ái như nào?

Ngày 23/10, Thanh tra Chính phủ chính thức công bố kết luận thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng; việc chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập liên quan khu đất tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Trong kết luận thanh tra nêu rõ, ngày 15/4/2014 và ngày 8/2/2015 bà Hoàng Thị Huệ (vợ ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái) cùng 40 gia đình đã thỏa thuận về việc các hộ này góp tiền giao cho bà Huệ là người đại diện đứng tên trên hồ sơ giấy tờ về đất thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái và thực hiện chuyển mục đích sang đất ở, sau đó chuyến giao lại cho các hộ để cải tạo thành khu dân cư sinh sống cùng nhau.

Trong năm 2014 và đầu năm 2016, bà Huệ đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 4 hộ tại tố 42, tồ 52 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái với tổng diện tích là 67.330,5 m² đất (trong đó: 1.328 m² đất nuôi trồng thủy sản, 9.061 m² đất trồng cây lâu năm, 55.441,5 m2 đất rừng sản xuất và 1.500 m2 đất ở; diện tích này đã được UBND thành phố Yên Bái cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4 hộ), tổng số tiền theo hợp đồng chuyển nhượng là 950 triệu đồng.

Ngày 02/7/2015, bà Huệ nộp 05 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, với tổng diện tích là 13.273,8m² và xin tách thành 11 thửa đất (các thửa số: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 330, 331, 332, 333, 480).

Ngày 05/5/2016, bà Huệ nộp 01 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng 308 m2 đất rừng sản xuất sang đất ở tại thửa đất số 155..

Giam doc So TN-MT Yen Bai vay tien nhung Ngan hang nao?

Ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái tại buổi công bố kết luận thanh tra chiều ngày 23/10

Sau khi được UBND thành phố Yên Bái cho phép, và việc chuyển mục đích sử dụng diện tích đất trên từ đất nông nghiệp sang đất ở đã hoàn thành, được tách thửa, bà Huệ đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở này cho 37 hộ dân (trong tổng số 40 hộ đã thỏa thuận với hà Huệ), với diện tích 10.495,6 m² (còn 3 hộ đã góp tiền cho bà Huệ chưa làm thủ tục nhận lại đất ở tương ứng với tiền đã góp).

Ngoài ra, bà Huệ có đơn xin trả lại 4.755,7 m2 đất nông nghiệp cho nhà nước để làm đường đi chung cho các hộ dân trong đó có khu nhà của bà Huệ và đã được UBND thành phố Yên Bái giảm tiền khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho
bà Huệ.

Đến thời điểm thanh tra, diện tích đất còn lại mà bà Huệ đứng tên, sử dụng là: 6.655,6 m² đất ở và 47.556 m² đất nông nghiệp.

Qua thanh tra thấy, hơn 13.581m2 đất nông nghiệp sang đất ở nhưng không thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Yên Bái thì diện tích đất nông nghiệp được chuyển mục đích sang đất ở tại phường Minh Tân là 1,42 ha.

Thực tế, năm 2015, UBND thành phố Yên Bái đã cho phép 16 hộ dân tại phường Minh Tân (với 20 quyết định) được chuyển 18.054,9111m2 đất nông nghiệp sang đất ở, vượt so với Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt là 3.854,9 111m2.

Bà Huệ đã được UBND thành phố Yên Bái cho phép chuyến mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở là 13.273,8 m2, chiếm 93,47% kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt tại phường Minh Tân.

Cũng tại Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015, tại phường Minh Tân thì đất nông nghiệp được chuyển mục đích là 1,42 ha (đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm), không có đất nuôi trồng thủy sản.

Nhưng thực tế năm 2015, UBND thành phố Yên Bái có Quyết định số 2360/QDUBND ngày 20/7/2015 cho phép bà Huệ được chuyển đổi 1.012,6 m² đất nông nghiệp (đất nuôi trồng thủy sản) sang đất ở.

Bình thường thời gian chuyển mục đích sử dụng đất, trung bình là 27 ngày (hồ sơ nhanh nhất là 11 ngày, chậm nhất là 53 ngày), trong đó 05 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích của bà Huệ là 18 ngày. Như vậy 05 quyết định của UBND thành phố cho phép bà Huệ chuyển mục đích sử dụng đất có nhanh hơn so với thời gian trung bình của các hộ khác (27ngày).

Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước, qua kiểm tra thấy bà Huệ đã chậm nộp nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Tại Thông báo nộp tiền sử dụng đất số O4/TB-CCT ngày 05/7/2016, số tiền bà Huệ phải nộp 553.861.000 đồng. Nhưng đến ngày 22/9/2016 bà Huệ mới nộp 553.861.000 đồng, như vậy bà Huệ nộp chậm 46 ngày số tiền 276.930.500 đồng.

Tại Thông báo nộp tiền sử dụng đất số 16/TB-CCT ngày 22/7/2015, bà Huệ phải nộp 412.635.000 đồng. Nhưng đến ngày 29/9/2015 bà Huệ mới nộp 412.635.000 đồng, như vậy bà Huệ nộp chậm 36 ngày số tiền 206.317.500 đồng.

Qua đó, Thanh tra kết luận việc bà Huệ xây dụng công trình trên diện tích đất của gia đình mình không đúng giấy phép được cấp (xây dụng thêm 1 tum, vượt 345,9 m² sàn xây dựng) và xây dựng một số công trình không phép (chỉ có xác nhận của UBND phường) gồm: 01 nhà thờ gỗ cũ, 01 nhà sàn gỗ cũ, 01 cây cầu bắc qua hồ nước, 01 căn nhà mải bằng làm bếp (đang xây dựng); cùng các hộ tự làm đường giao thông trên diện tích đất nông nghiệp trả lại nhà nước là vi phạm quy định về đầu tư xây dựng, phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thứ Hai, 23/10/2017 19:56

Sự Kiện