Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Chạy thử 20 ngày

(Tin tức thời sự) - Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ được vận hành thử toàn hệ thống 20 ngày trong tháng 12/2020 trước khi hoạt động chính thức.

Ngày 26/10/2020, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đường sắt, Bộ GTVT cho biết, các chuyên gia nước ngoài đang sang Việt Nam theo lộ trình để tiếp tục thúc đẩy tiến độ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Theo dự kiến, đến đầu tháng 11/2020 sẽ có khoảng 100 chuyên gia của Tổng thầu Trung Quốc sang Việt Nam, cùng với đó là chuyên gia Pháp sang để thực hiện chạy thử toàn hệ thống.

“Dự án sẽ được vận hành thử toàn bộ hệ thống theo thiết kế trong 20 ngày. Mục tiêu của kế hoạch là hoàn thành vận hành thử trong những tháng còn lại của năm 2020.

Trên cơ sở kết quả vận hành thử toàn hệ thống được tư vấn giám sát nghiệm thu và tư vấn đánh giá an toàn hệ thống cấp chứng chỉ an toàn, chủ đầu tư sẽ nghiệm thu dự án và báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước về công tác nghiệm thu để tiến hành bàn giao dự án cho UBND TP. Hà Nội” - lãnh đạo Ban Quản lý dự án thông tin.

Duong sat Cat Linh - Ha Dong: Chay thu 20 ngay
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong một lần chạy thử.

Trước đó, kế hoạch vận hành thử là đầu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Tổng thầu Trung Quốc chưa thể huy động được đầy đủ nhân sự sang Việt Nam, dẫn đến khó khăn trong công tác hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, căn chỉnh các chuyên ngành kỹ thuật thành phần để vận hành thử toàn hệ thống.

Trước đó, Chính phủ cũng có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình thực hiện dự án Cát Linh - Hà Đông.

Theo Chính phủ, hiện nay tồn tại vướng mắc chủ yếu của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông là công tác đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống và việc thực hiện ý kiến kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Về công tác đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống được thực hiện bởi đơn vị tư vấn của Pháp (Liên danh Apave - Certifer - Trice) hiện không có nhiều tiến triển.

Tổng thầu chưa cung cấp được các chứng chỉ mức độ an toàn, các kết quả thử nghiệm an toàn từ nhà sản xuất, chưa thực hiện đầy đủ giải pháp đánh giá bằng thử nghiệm thực tế tại hiện trường, dẫn đến chưa đủ cơ sở để tư vấn độc lập hoàn tất đánh giá an toàn của đoàn tàu và chưa thể hoàn tất báo cáo cuối cùng về đánh giá an toàn hệ thống.

Vì vậy, tư vấn đánh giá an toàn hệ thống đã đưa ra giải pháp sẽ thực hiện công tác đánh giá kiểm chứng tại hiện trường trong thời gian vận hành 20 ngày cuối cùng và diễn tập các tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, quá trình vận hành thử toàn hệ thống sẽ đánh giá khả năng thành thục của nhân sự trực tiếp vận hành và khả năng ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Do đó, nếu không giải quyết triệt để các tồn tại sẽ ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu và có khả năng phải kéo dài thời gian hoàn thành đưa vào khai thác.

"Phấn đấu cuối tháng 12/2020 sẽ hoàn thành công tác vận hành thử, diễn tập các tình huống để tư vấn chứng nhận an toàn hệ thống, đánh giá theo quy định. Tháng 1/2021 bắt đầu nghiệm thu tổng thể bàn giao dự án cho Hà Nội", báo cáo nêu và cho biết công tác bàn giao sẽ hoàn thành trong quý 1/2021.

Ngọc Mai

Thứ Hai, 26/10/2020 18:18

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện