Đình chỉ Phó phòng ngủ gác chân lên bàn làm việc

(Tin tức thời sự) - Ngoài ngủ gật, Phó phòng Tư pháp TP.Hạ Long còn có biểu hiện uống rượu trong giờ nghỉ trưa dẫn đến hành động, lời nói thiếu văn hóa, phản cảm.

Ngày 28/12, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã yêu cầu TP.Hạ Long đình chỉ công tác đối với Phó phòng Tư pháp, Giám đốc Trung tâm hành chính công TP.Hạ Long và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu Thành phố đã để xảy ra các vi phạm của cán bộ.

Trước đó, vào lúc 15h20 ngày 27/12, Đoàn công tác của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh đi kiểm tra thực thi công vụ tại Trung tâm hành chính công thành phố Hạ Long.

Trong lúc kiểm tra, Đoàn công tác đã phát hiện ông Vũ Phi Hùng, Phó trưởng Phòng Tư pháp thành phố Hạ Long (trong thời gian thụ lý xử lý công việc tại Trung tâm) ngủ trong giờ làm việc, gác chân lên bàn, có biểu hiện uống rượu trong giờ nghỉ trưa.

Không những vậy, ông Hùng còn có những hành động, lời nói thiếu văn hóa, phản cảm; vi phạm các quy định về kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gây mất uy tín, ảnh hưởng đến niềm tin của công dân đối với việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính của thành phố Hạ Long và cả tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài việc đình chỉ công tác, tiến hành kiểm điểm cán bộ, kiểm điểm đảng viên đối với Phó trưởng Phòng Tư pháp Vũ Phi Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc còn yêu cầu:

Đình chỉ công tác đối với Giám đốc Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền để xảy ra vi phạm.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định số 55-QĐ/TW về ''Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên''.

Năm 2017, tỉnh Quảng Ninh lấy chủ đề hành động năm là ''Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh''.

Trung Kiên

Thứ Tư, 28/12/2016 17:43

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện