Đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang

(Tin tức thời sự) - Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy.

Vi phạm của ông Tất Thành Cang

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy vì những vi phạm liên quan dự án khu dân cư Phước Kiển.

Ngày 2/6, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã họp và thống nhất kết luận ông Tất Thành Cang có những vi phạm cụ thể sau đây: quyết định không đúng thẩm quyền; vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước, về kinh doanh bất động sản; không đảm bảo quy trình, nguyên tắc xử lý công việc của Đảng bộ Thành phố; thiếu kiểm tra trong triển khai thực hiện các quyết định của mình.

De xuat ky luat ong Tat Thanh Cang
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất đề nghị cấp trên xem xét xử lý kỷ luật ông Tất Thành Cang

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang và giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan để gửi báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Cách chức, kỷ luật hàng loạt cán bộ Công ty Tân Thuận

Cũng liên quan đến vụ chuyển nhượng dự án khu dân cư Phước Kiển  giữa Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là Công ty Tân Thuận – 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy) và Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, ngày 4/6, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM cũng thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu sai phạm, kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Công ty Tân Thuận.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Công Thiện, Bí thư chi bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh Công ty Tân Thuận.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị Văn phòng Thành ủy cách chức thành viên Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận;

Kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP yêu cầu Thanh tra TP qua thanh tra toàn diện đối với Công ty Tân Thuận, tập trung làm rõ có hay không có hành vi cố ý làm trái quy định pháp luật và của Thành ủy đối với ông Trần Công Thiện trong việc tham mưu đề xuất giá chuyển nhượng chưa đảm bảo giá trị ngang giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng. Nếu có hành vi cố ý làm trái sẽ chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM xác định ông Trần Công Thiện là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trong việc chỉ đạo, điều hành công việc tại Công ty Tân Thuận dẫn đến các vi phạm.

Hiện nay, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo Văn phòng Thành ủy phân công ông Phan Anh Nghiêm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận tạm thời phụ trách điều hành hoạt động của Công ty Tân Thuận thay cho ông Trần Công Thiện.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM xác định ông Nguyễn Hoàng Việt, Kiểm soát viên Công ty Tân Thuận: thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đã thiếu kiểm tra, giám sát độc lập để phát hiện, cảnh báo cho đại diện chủ sở hữu và có biện pháp đề xuất ngăn chặn kịp thời những vi phạm của Công ty Tân Thuận.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hoàng Việt.

Đối với các ông Trần Tấn Hải, Phó Bí thư chi bộ, Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Xuân Tùng, Trưởng Phòng Kinh tế Tổng họp; bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Kế toán trưởng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác định, với vai trò là thành viên Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh Công ty đã chưa làm hết trách nhiệm khi tham gia xây dựng giá hợp tác, chuyển nhượng phần đất của Công ty đã đền bù tại Dự án Khu dân cư Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai; đã cùng Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh Công ty thống nhất đề xuất Tổng Giám đốc Công ty về giá chuyển nhượng với Công ty Quốc Cường Gia Lai chưa sát với giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật hình thức Khiển trách đối với ông Trần Tấn Hải, ông Nguyễn Xuân Tùng và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích.

Đối với những cá nhân khác có liên quan đến việc thẩm định, đề xuất, chấp thuận cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại Dự án Khu Dân cư Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai vi phạm quy định của Thành ủy và các quy định pháp luật của Nhà nước, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khẩn trương tiếp tục kiểm tra, kết luận làm rõ trách nhiệm, trên cơ sở đó tham mưu, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của Đảng trong thời gian tới.

Dự án Khu dân cư Phước Kiển do Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư, được UBND TP.HCM chấp thuận địa điểm đầu tư tại Công văn ngày 10/8/2009.

Công ty Tân Thuận đã thực hiện thỏa thuận đền bù, giải phóng mặt bằng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người dân với diện tích 331.100,6 m2 từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh và vốn vay của doanh nghiệp để thực hiện Dự án.

Tuy nhiên, Công ty chưa tiến hành các thủ tục đầu tư, dẫn đến Dự án hết hạn vào ngày 31/12/2013.

Trong quá trình thực hiện hợp tác, chuyển nhượng phần đất đã đền bù nêu trên, Công ty Tân Thuận đã tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy TP.HCM về việc chỉ định hợp tác, chuyển nhượng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai là thực hiện không đúng quy định.

Thứ Hai, 04/06/2018 21:54

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện