'Đánh thuế tài sản để cơ cấu lại nguồn thu'

(Tin tức thời sự) - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, trong điều kiện Việt Nam cắt giảm thuế quan, phải cơ cấu lại chính sách thu cùng với việc mở rộng nguồn thu.

Ngày 20/4, trả lời báo chí về một số nội dung liên quan đến dự án Luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận thời gian qua dư luận có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến dự luật này và khẳng định, Bộ rất hoan nghênh và lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhân dân cả nước tham gia góp ý vào dự thảo.

Ông cho biết, việc xây dựng dự luật Thuế Tài sản "dựa trên chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị cũng như Quốc hội và Chính phủ.

Đó là, từ Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đến Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 cũng như Đề án về khai thác nguồn lực từ đất đai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Và gần đây nhất là Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 trong đó nêu rõ: Yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế đối với tài sản, trong đó đối tượng chịu thuế tài sản bao gồm cả đất và tài sản gắn liền với đất".

Ông cũng chỉ ra một số mục tiêu của dự luật này. Cụ thể: "Mục tiêu đầu tiên được đưa ra là tăng cường quản lý về tài sản.

Thứ hai, là nâng cao hiệu quả sử dụng nhà và đất. Cùng với đó là hạn chế sử dụng lãng phí tài sản, tài nguyên là đất đai và công sản.

'Danh thue tai san de co cau lai nguon thu'
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trả lời phỏng vấn cơ quan thông tấn báo chí ngày 20/4. Ảnh: mof.gov.vn

Thứ ba, là đảm bảo sự minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản, như vậy sẽ góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa, phòng chống tham nhũng.

Cuối cùng, nếu Luật được thông qua trên cơ sở nào đó sẽ mở rộng nguồn thu cho NSNN và đảm bảo cơ cấu lại nguồn thu.

Trên tinh thần như thế, chúng tôi nghiên cứu đề xuất và đưa ra lấy ý kiến rộng rãi nhân dân cũng như các nhà khoa học, doanh nghiệp, các đối tượng trong xã hội để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo dự án Luật", ông Dũng nói.

Giải thích thêm, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, cần cơ cấu lại ngân sách trên cơ sở cơ cấu lại các chính sách về thu ngân sách trong bối cảnh hội nhập, mở cửa.

"Trong điều kiện chúng ta cắt giảm thuế quan, đặc biệt là thuế nhập khẩu theo lộ trình giảm rất sâu, cũng như giá dầu thô giảm sâu thời gian qua, chúng ta phải cơ cấu lại chính sách thu cùng với việc mở rộng nguồn thu. Đây là giải pháp căn bản nhất để đảm bảo cơ cấu thu NSNN trong thời gian tới.

Cùng với đó, chúng ta sẽ phải tiến hành hàng loạt các giải pháp tiết kiệm chi để đảm bảo chi thường xuyên phải giảm đi, để có nguồn tăng chi cho đầu tư phát triển và chi trả nợ thời gian tới".

Cũng theo người đứng đầu Bộ Tài chính, vừa qua, Quốc hội và Chính phủ cũng đưa ra nhiều giải pháp để tiết kiệm chi nhằm đảm bảo mục tiêu giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển và tăng chi cho trả nợ.

Cụ thể: Chúng ta đã đưa ra các giải pháp về cắt giảm chi tiêu hội nghị, hội thảo, lễ hội, khởi công, khánh thành kể cả các giải pháp hiện nay đang làm là khoán xe công.

Trong thời gian tới, các giải pháp này sẽ tiếp tục được triển khai nhưng đồng thời phải triển khai tốt tinh thần của 2 Nghị quyết của Trung ương, đó là Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả cũng như Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương XII về đẩy mạnh sự nghiệp công lập.

"Nếu làm được như thế sẽ giảm chi cho thường xuyên, tạo nguồn cải cách tiền lương và giúp cơ cấu lại ngân sách lành mạnh hơn", ông Dũng đánh giá.

Bộ trưởng Tài chính cho biết, việc lấy ý kiến dự luật Thuế Tài sản đây là một bước để Bộ  tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ báo cáo với Chính phủ. Nếu Chính phủ đồng ý thông qua thì sẽ báo cáo với Quốc hội để đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội trong nhiệm kỳ này.

Minh Thái

Thứ Bảy, 21/04/2018 07:38

Sự Kiện