Chuyển đổi đất rừng Tam Đảo: Mở đường siêu nghĩa trang?

(Tin tức thời sự) - Chuyển đổi từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất là cách hợp thức hóa cái sai thành đúng và đây là kẽ hở của luật pháp.

Trước đó báo chí đăng tải thông tin ngày 2/10/2017, người dân xã Bồ Lý mới biết tới văn bản về cuộc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tam Đảo.

Người dân cũng băn khoăn trước thông tin tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI lại ra Nghị quyết cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình dự án trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Về nội dung Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ Núi Ngang (Tam Đảo) ông Vũ Giang Hậu - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh cho biết: “Cho đến thời điểm này, Thường trực HĐND và HĐND không bàn đến việc sử dụng,chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ Núi Ngang.

Kỳ họp cuối năm, HĐND ban hành Nghị quyết số 33; Nghị quyết này liên quan đến việc cho ý kiến về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 5 năm của kỳ cuối 2016-2020. Trong Nghị quyết này bao hàm nội dung điều chỉnh chung đất trong toàn tỉnh, không cụ thể đất nào,dự án nào, công trình nào; HĐND tỉnh chỉ ban hành nghị quyết, chủ trương chung... Quá trình tổ chức triển khai thế nào thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác”.

Châu An

Thứ Năm, 12/10/2017 14:09

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện