Chính phủ chỉ đạo không vay ODA để mua ô tô

(Tin tức thời sự) - Chính phủ nhắc lại quan điểm không vay ODA cho chi thường xuyên, "cấm" sử dụng vốn ODA để mua sắm ô tô

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài với nhiều nội dung đáng chú ý.

Chinh phu chi dao khong vay ODA de mua o to
Không sử dụng vốn vay ODA để mua sắm ô tô. Ảnh: Dân trí

Theo đó, Chính phủ tiếp tục nhấn mạnh nguồn vốn vay ODA phải được ưu tiên cho các mục tiêu chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên.

Những lĩnh vực được ưu tiên sử dụng vốn ODA gồm: dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội; tăng cường năng lực; các dự án trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, bảo vệ môi trường...

Các trường hợp ưu tiên khác thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo từng thời kỳ.

Chính phủ nhấn mạnh không sử dụng vốn vay nước ngoài để chi thường xuyên, không sử dụng vốn vay để nộp thuế, trả các loại phí, lãi suất tiền vay, mua sắm ô tô (trừ ô tô chuyên dụng được cấp có thẩm quyền quyết định), vật tư, thiết bị dự phòng cho quá trình vận hành khi dự án hoàn thành; chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí hoạt động của Ban Quản lý dự án.

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay ưu đãi trên cơ sở bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và khả năng trả nợ; thực hiện phân cấp gắn với trách nhiệm, quyền hạn, năng lực của bộ, cơ quan trung ương, địa phương; bảo đảm sự phối hợp quản lý, giám sát và đánh giá của các cơ quan có liên quan theo quy định  hiện hành của pháp luật.

Bên cạnh đó, cũng tăng cường tính công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình, tăng cường phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, ngăn ngừa và xử lý các hành vi này theo quy định của pháp luật.

Dùng xe công đón người nhà phạt 10-20 triệu: Ai dám phạt?

Lam Lam

Thứ Năm, 28/05/2020 07:44

Sự Kiện