Bổ nhiệm cán bộ ở Cao Bằng: Chỉ ra nhiều sai phạm

(Tin tức thời sự) - Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận, UBND tỉnh Cao Bằng đã bổ nhiệm một số trường hợp không đủ điều kiện vào chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tuyển dụng cán bộ không qua thi tuyển

Ngày 6/2, Thanh tra  Bộ Nội vụ đã có kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nưóc tại UBND tỉnh Cao Bằng.

Theo kết luận, từ 1/1/2014 – 30/9/2016, UBND tỉnh Cao Bằng quyết định tiếp nhận 37 trường hợp không qua thi tuyển. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, một số công chức được tiếp nhận không qua thi và được bổ nhiệm ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ về quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức 2 kỳ thi tuyển công chức và tuyển dụng được 87 công chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Bo nhiem can bo o Cao Bang: Chi ra nhieu sai pham
Hàng loạt sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ ở Cao Bằng được Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra

Cụ thể, tại kỳ thi tuyển công chức đợt II năm 2013 tuyển dụng được 64 công chức (53 công chức ngạch chuyên viên và tương đương, 6 công chức ngạch chuyên viên cao đẳng, 5 công chức ngạch cán sự). Kỳ thi tuyển công chức năm 2015 tuyển dụng được 23 công chức ngạch chuyên viên và tương đương. Về cơ bản, việc thi tuyển công chức được thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, kế hoạch tuyển dụng công chức của tỉnh Cao Bằng không nêu số lượng biên chế công chức của từng cơ quan, đơn vị, không nêu số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức.

“UBND tỉnh yêu cầu thêm điều kiện dự tuyển công chức và chính sách cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức không phù hợp quy định”, kết luận nêu rõ.

Bổ nhiệm cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn

Ngoài ra, kết luận cũng chỉ rõ, việc lập danh sách thí sinh có đủ điều kiện dự thi không đúng thẩm quyền; thời gian nhận hồ sơ trong kỳ thi tuyển dụng công chức đợt II năm 2013 không đủ tối thiểu 30 ngày.

Hội đồng tuyển dụng công chức được thành lập trước thời điểm hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển công chức. Đề thi, đáp án thi và việc chấm thi còn có sai sót. Danh sách kết quả thi tuyển không dự kiến người trúng tuyển.

Một vấn đề khác được Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra, đó là việc Cao Bằng đã bổ nhiệm một số trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn.

“Một số trình tự chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm làm quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không đảm bảo thời gian theo quy định. Hai quyết định bổ nhiệm lại ghi thời hạn giữ chức vụ không phù hợp với tuổi nghỉ hưu của công chức. Một công chức tại thời điểm có quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ còn trên 24 tháng công tác”, văn bản nêu rõ.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Trước những tồn tại trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế trên để có
hình thức xử lý phù hợp.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ đề nghị chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước; rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị tỉnh thực hiện đúng quy định về tuyển dụng công chức; có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng đối với các trường hợp chưa đáp ứng và quy định thời hạn bắt buộc để công chức hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu; miễn nhiệm đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh được bổ nhiệm

Hà Nam

Thứ Sáu, 10/02/2017 13:45

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện