Bộ KH-ĐT phải lan tỏa tư duy đổi mới

(Tin tức thời sự) - Bộ KH-ĐT phải có tầm nhìn xa hơn các bộ ngành khác, phải là Bộ đi đầu trong đổi mới tư duy và lan tỏa tư duy đổi mới...

Ngày 31/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen Thưởng Trung ương đã dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945 - 31/12/2020) và Lễ đón nhận Huân chương độc lập Hạng Nhất.

Bo KH-DT phai lan toa tu duy doi moi
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: VGP

Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu nền kinh tế đã đạt được, đồng thời khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng cuả Bộ KH-ĐT, cơ quan tham mưu tổng hợp, chiến lược về kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà Nước.

Khái quát bằng 6 thành tích nổi bật, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, nỗ lực cố gắng của Bộ KH-ĐT và toàn thể ngành KH-ĐT.

Thủ tướng nhấn mạnh, sự cố gắng nỗ lực đó đã đóng góp rất lớn vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển KTXH chung của đất nước trong 75 năm thành lập và phát triển.

"Với những thành tựu to lớn đạt được, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác qua các năm, xứng đáng với vai trò thuyền trưởng dẫn dắt con tàu kinh tế ra khơi thuận lợi và thành công", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng cần thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, bất cập của Bộ KH-ĐT cũng như ngành KH-ĐT. Trong đó, một số công việc vẫn chưa tập trung giải quyết, quyết liệt xử lý trong công tác xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện chính sách. Một số giải pháp đưa ra chưa bảo đảm tính khả thi hoặc chưa kịp thời trước những biến động nhanh, phức tạp của tình hình quốc tế, trong nước. Vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định pháp luật và bảo đảm hiệu quả trong công tác quản lý đầu tư công…

Trước những khó khăn hiện tại cùng với những diễn biến phức tạp, khó lường trong bối cảnh thế giới mới, mục tiêu đến năm 2025 nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung thấp; đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và tầm nhìn đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước) trở thành nước phát triển, thu nhập cao vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Riêng ngành KH-ĐT, năm 2045 cũng là thời điểm kỷ niệm 100 năm ngành KH-ĐT. Vậy, câu hỏi đặt ra là, tầm nhìn của ngành KH-ĐT sẽ thế nào vào năm 2045? Vai trò và chức năng của Bộ KH-ĐT sẽ như thế nào trong những thập niên tới?

Thủ tướng cho rằng, hơn ai hết, Bộ KH-ĐT phải có tầm nhìn xa hơn các bộ ngành khác, phải là Bộ đi đầu trong đổi mới tư duy và lan tỏa tư duy đổi mới sang các bộ ngành khác và các địa phương trong cả nước. 

"Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030; trong đó nêu rõ định hướng: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường…; tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Bộ, cơ quan nào sẽ tiên phong tham mưu cho Đảng và Chính phủ trong việc cụ thể hóa và thực hiện thành công định hướng này nếu không phải là Bộ Kế hoạch và Đầu tư? Đó chắc chắn là Bộ Kế hoạch và Đầu tư!", Thủ tướng nhấn mạnh.

Từ những nhận định trên, Thủ tướng đề nghị Bộ KH-ĐT với tư cách là Bộ tổng tham mưu phải hiến kế để đạt được sự bứt phá trong các mục tiêu KTXH năm 2021 cũng như những giai đoạn tiếp theo gắn với những mục tiêu và tầm nhìn đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đồng thời, Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng và thiết thực của Sở KH-ĐT ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước.

Theo đó, Thủ tướng đặt ra một số vấn đề trọng tâm mà ngành KH-ĐT cần đặc biệt chú trọng trong thời gian tới bao gồm:

Thứ nhất: Bộ KKH-ĐT cần tham mưu như thế nào để thể chế, pháp luật và chính sách trở thành đột phá cho các đột phá khác của Việt Nam hiện nay cũng như trong những năm tới?

Thứ hai: Làm thế nào để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo hơn nữa để đưa nền kinh tế đất nước vững bước tiến lên? Làm sao để tài nguyên đổi mới sáng tạo trở thành một tài nguyên mới và vô tận cho sự phát triển bền vững?

Thứ ba: Làm sao để Việt Nam tránh được các bẫy thu nhập trung bình, bẫy lao động giá rẻ, bẫy gia công giá trị thấp, và thậm chí cả bẫy rác thải công nghệ?

Thứ tư: Làm sao để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển? Làm sao để tạo ra tăng trưởng bao trùm hơn nữa, để mọi người dân thoát nghèo, để giảm nghèo đa chiều bền vững?

Thứ năm: Làm sao để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, Quốc hội một cách đầy đủ, kịp thời và xuyên suốt nhất? Chẳng hạn, làm thế nào để kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết 10 của Trung ương? Làm sao để thu hút được dòng vốn FDI có chất lượng theo tinh thần Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị?

Thứ sáu: Làm sao tận dụng được cơ cấu dân số vàng, cần có giải pháp gì tận dụng tốt các cơ hội và nguồn lực con người từ cơ cấu dân số trẻ để phát triển đất nước, để xây dựng đất nước thịnh vượng, hùng cường, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc?

Thứ bảy: Làm sao để vừa phát triển mạnh mẽ tầng lớp trung lưu nhưng đồng thời vẫn mang lại quyền lợi cho người lao động, cho nhân dân, không làm tăng sự phân hóa trong xã hội?

Thứ tám: Đề xuất cơ chế phân cấp, phân quyền phù hợp, đồng thời gắn với cơ chế liên kết vùng (cả về cơ chế, tổ chức, tài chính, quản trị…). Yêu cầu đặt ra là làm thế nào để các vùng không bị cát cứ như thời gian qua (cát cứ nội vùng và liên vùng), không triệt tiêu động lực và lợi thế cạnh tranh của nhau, phát huy được lợi thế kinh tế nhờ quy mô toàn vùng?

Thứ chín: Làm sao để tận dụng được cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh thực hiện quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số? Làm sao để cuộc cách mạng này lan tỏa rộng khắp nền kinh tế và phát huy hiệu quả tốt nhất ở nước ta?

Cuối cùng, Bộ KH-ĐT cần chủ trì tham mưu và chuẩn bị sẵn các điều kiện, yếu tố nền tảng cần thiết để ngay khi Đại hội Đảng lần thứ XIII kết thúc, tinh thần Nghị quyết của Đại hội phải ngay lập tức đi vào thực tiễn đời sống xã hội? Về mặt định hướng, cần phải tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp với sự kiên định và nhất quán trong thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành KH-ĐT tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được, luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới tư duy phát triển, với tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cao nhất, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được giao, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước ta vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

An An

Thứ Sáu, 01/01/2021 09:39

Sự Kiện