Bình Định kỷ luật 10 Đảng viên vi phạm quản lý

(Tin tức thời sự) - Cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Bình Định đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 9, khai trừ 1.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ đầu tháng 4/2018 đến nay, cấp ủy các cấp tỉnh Bình Định kiểm tra 6 tổ chức đảng và 444 đảng viên (71 cấp ủy viên), giám sát 3 tổ chức đảng và 3 đảng viên là cấp ủy viên về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Binh Dinh ky luat 10 Dang vien vi pham quan ly

Thông tin đăng tải trên web Ủy ban kiểm tra Trung ương

Cùng thời gian trên, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 10 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 9, khai trừ 1 do vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Trước đó, hồi tháng 3, theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (UBKTTƯ), trong quý I/2018, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Bình Định đã xem xét, thi hành kỷ luật 54 đảng viên (trong đó có 10 cấp ủy viên).

Trong 54 đảng viên bị kỷ luật, có 39 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, 13 người bị kỷ luật cảnh cáo, 2 trường hợp bị và khai trừ khỏi Đảng.

Được biết, các đảng viên này vi phạm quy định về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; nguyên tắc tập trung dân chủ; việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; phẩm chất đạo đức, lối sống; quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản...

Sơn Ca (Tổng hợp)

Thứ Sáu, 27/04/2018 07:36

Sự Kiện