Bất cập quản lý đất thờ tự, tôn giáo: Ba vấn đề...

(Tin tức thời sự) - Có những bất cập trong quản lý đất thờ tự, tôn giáo là do chưa phân rõ đất giao thờ tự với đất phát triển du lịch tâm linh...

Tách riêng đất thờ tự với phát triển kinh doanh du lịch

Tại hội nghị trực tuyến về cơ chế quản lý, sử dụng đất tôn giáo, tín ngưỡng mới đây, nhiều bất cập, khó khăn trong công tác quản lý được nêu ra. Ví dụ như: vướng trong công tác quản lý như về hạn điền; giao đất; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đặc biệt chưa có quy định việc tôn giáo sử dụng đất vào các hoạt động an sinh xã hội; giao doanh nghiệp xây dựng khu du lịch tâm linh... 

Trên cơ sở đó, có nhiều đề xuất sửa đổi chính sách mới trong quản lý đất, cụ thể với đất tôn giáo, thờ tự.

Bat cap quan ly dat tho tu, ton giao: Ba van de...
Cần quy định chặt chẽ trong quản lý đất thờ tự, tôn giáo. Ảnh minh họa

Rất đồng tình với quan điểm trên, PGS.TS Nguyễn Quang Học, khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, đất đai là tài nguyên, luật cần sửa đổi theo xu hướng quản trị tài nguyên để bảo đảm phát triển song hành cả hai mục tiêu: Phát triển tôn giáo và khuyến khích nhà đầu tư.

Để làm được như vậy, theo vị PGS luật cần cụ thể hóa các tiêu chí ruộng đất, trong đó có đất cho các cơ sở thờ tự, tôn giáo tín ngưỡng. Việc cụ thể hóa các tiêu chí sẽ bao gồm cả việc quy định chỉ tiêu định mức giao đất theo mục đích sử dụng. Gắn với chỉ tiêu, mục đích là trách nhiệm và nghĩa vụ với nhà nước trước pháp luật.

Vị PGS cho hay, bất cập trong quản lý đất tôn giáo, tín ngưỡng lâu nay là do chưa quy định các tiêu chí, định mực cụ thể, dẫn tới việc có nơi chỉ cần khoanh theo hiện trạng rồi phân chia sử dụng, dẫn tới việc lợi dụng đất tôn giáo mở rộng phát triển, thu phí, hoặc lấy đất giao cho doanh nghiệp kinh doanh, phát triển du lịch, dịch vụ kiếm lợi.

Do đó, lần sửa đổi tới đây phải làm rõ được 3 vấn đề: Thứ nhất, tách riêng đất giao cho các cơ sở thờ tự, tôn giáo với đất phát triển du lịch tâm linh. Phải coi du lịch tâm linh là một lĩnh vực sản xuất kinh doanh có lợi nhuận để quản lý theo đúng quy định pháp luật. Thứ hai, giao có định mức. Thứ ba, xác định rõ mục đích giao đất, mục đích sử dụng phải gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ pháp luật.

"Đất giao cho các cơ sở thờ tự, tôn giáo nhằm phục vụ mục đích tâm linh của người dân, không phát triển kinh doanh, không tạo ra lợi nhuận là một loại đất khác, không thu thuế và chỉ để sử dụng vào mục đích phục vụ nhu cầu hành hương, tín ngưỡng của người dân. Những cơ sở này cũng không mở rộng, đầu tư hoành tráng, không được thu phí của người dân với bất kỳ lý do gì.

Ngược lại, đất giao để phát triển du lịch tâm linh sẽ phải quản lý giống như một loại hình sản xuất, kinh doanh có tạo ra lợi nhuận. Do đó, có chỉ tiêu, có định mức, có giao đất sẽ phải có nghĩa vụ đóng thuế bình đẳng, công bằng như các lĩnh vực khác.

Không thể để tồn tại tình trạng đất thờ tự chỉ khoảng 500m2 nhưng lại lợi dụng mục đích tâm linh để lấy tới 5000m2 kinh doanh, phát triển du lịch.

Du lịch tâm linh là một lĩnh vực kinh doanh nhưng lâu nay đang bị nhập nhèm, lợi dụng giữa mục đích phát triển tâm linh với kinh doanh. Nhiều trường hợp mượn cớ phát triển du lịch tâm linh lấy đất, phục vụ mục đích kinh doanh du lịch giúp doanh nghiệp thu về nguồn lợi hàng nghìn tỷ nhưng không thực hiện đúng nghĩa vụ đóng góp với nhà nước, dẫn tới lãng phí, thất thu rất lớn. Cần phải bịt chặt lỗ hổng này", vị PGS thẳng thắn.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia cũng chỉ rõ, du lịch tâm linh cũng giống như du lịch cảnh quan, ngoài là một lĩnh vực kinh doanh thì đây còn là tài sản chung của quốc gia. Do đó, ngoài việc thực hiện trách nhiệm nộp thuế với nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này còn phải thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, tài nguyên quốc gia.

"Đó là tài sản, tài nguyên phi vật chất, doanh nghiệp không chỉ có trách nhiệm đóng thuế đất mà còn phải có trách nhiệm với xã hội và môi trường", PGS Nguyễn Quang Học chỉ rõ.

Rà soát toàn diện các cơ sở thờ tự, du lịch tâm linh

Sau khi làm rõ được 3 vấn đề nêu trên, PGS.TS Nguyễn Quang Học cho rằng để quy định bảo đảm tính khả thi, công bằng, khách quan, các cơ quan quản lý cần tiến hành rà soát đồng bộ đất đai đang thuộc diện quản lý của tất cả các cơ sở thờ tự, tôn giáo, các khu kinh doanh du lịch tâm linh trên cả nước để có đánh giá toàn diện hơn.

Qua rà soát, sẽ phân loại, xác định các diện tích đất nào phục vụ thờ tự, tín ngưỡng, diện tích đất nào phục vụ mục đích kinh doanh, thu phí.

Ông lấy ví dụ như các điểm du lịch tâm linh chùa Bái Đính, Tam Chúc... hiện nay quy mô mở rộng nhưng không rõ đâu là đất dành cho thờ tự, đâu là đất kinh doanh.

Thậm chí, có nơi chuyển mục đích diện tích đất lúa tới 500-600ha để phát triển các khu du lịch tâm linh thì phải rà soát và xử lý như thế nào? Việc này cần phải làm rõ để bảo đảm tính công bằng cho doanh nghiệp.

"Nếu không xử lý được những tồn tại cũ thì những nhà đầu tư mới sẽ không phục. Quy định phải bảo đảm tính công bằng, minh bạch, sai phải xử lý. Có giao sẽ phải có thu hồi, có truy thu, có xử phạt, có như vậy mới bảo đảm luật pháp được thực thi", PGS Nguyễn Quang Học nói.

 Lam Lam

Thứ Năm, 10/06/2021 13:32

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện