3 trường hợp kê khai tài sản thiếu trung thực: Không lạ...

(Tin tức thời sự) - Việc thực hiện tự kê khai tài sản đã được áp dụng nhiều năm nay nhưng tất cả vẫn chỉ mang tính hình thức, chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Chúng ta làm không phải tìm người tham nhũng, điều quan trọng là làm sao để tham nhũng không xảy ra nữa, giáo dục mà không cụ thể thì ai tin.

Vấn đề ở đây là phải làm cho đúng luật pháp quy định, luật thấy có vấn đề chưa ổn thì phải sửa Luật, chính Thanh tra Chính phủ phải kiến nghị việc sửa để đảm bảo quyền giám sát xã hội và quyền cá nhân".

Học hỏi Singapore

Đưa ra giải pháp, ĐBQH Bùi Văn Xuyền chỉ rõ, phải học tập kinh nghiệm các nước, mỗi nước có một cách làm khác nhau, hiện ở nước ngoài cơ chế minh bạch của họ làm tốt hơn chúng ta.

Chúng ta chưa có cơ chế minh bạch tài sản cá nhân, chưa rõ một người thì có tài sản ở những đâu, xử lý sau này thế nào, cái này cần được nghiên cứu, giữa quyền nhân thân, bí mật đời tư theo hiến phép quy định cộng với chống tham nhũng.

"Hiện nay ở một số nước như Singapore, Trung Quốc họ làm rất tốt, nhưng cơ chế công khai minh bạch tài sản của họ rất rõ ràng, khi mua tài sản phải có đăng ký quyền sở hữu tài sản, phải nộp thuế tài sản.

Nguồn tiền như mua bất động sản trước khi có bất động sản đem đi, phải chứng minh nguồn gốc, dẫn tới nguồn tiền trong sạch, minh bạch đăng ký tài sản phải có, nhiều nước còn yêu cầu nộp thuế, chi tiêu.

Còn chế độ lương, nhận quà, chi tiêu thanh tra tài khoản của ngân hàng, chúng ta hầu hết tiền mặt, giao dịch nhân sự không kiểm soát qua ngân hàng, qua các tổ chức tín dụng, nên không giám sát được.

Cho nên đây là một bài toán khó những cũng phải tìm ra phương án tối ưu để có hướng đi cho sự việc này, quan trọng có quyết tâm làm hay không?", ông Xuyền hy vọng.

  • Châu An

Thứ Năm, 07/09/2017 07:29

Sự Kiện