2 cựu lãnh đạo Khánh Hòa bị kỷ luật

(Tin tức thời sự) - Một số cán bộ ở Khánh Hòa đã vi phạm trong thời gian công tác, bị UBKT Trung ương đề nghị Khánh Hòa thực hiện kỷ luật.

Ngày 29/9/2020, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Mộng Điệp, cựu Giám đốc Sở TN&MT và ông Nguyễn Ngọc Tâm, cựu Phó Bí thư Đảng ủy, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính.

Ông Điệp đã vi phạm Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 và quy định về những điều đảng viên không được làm.

2 cuu lanh dao Khanh Hoa bi ky luat
Sở TN&MT Khánh Hòa - nơi có nhiều cựu lãnh đạo bị kỷ luật.

Còn ông Nguyễn Ngọc Tâm đã vi phạm Luật Đất đai 2013, vi phạm một số quy định của Chính phủ và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của các ông Điệp, Tâm là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cá nhân các ông.

Cùng thời điểm, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Vũ Xuân Thiềng, cựu Phó giám đốc Sở TN&MT và ông Nguyễn Bé, Phó giám đốc Sở Tài chính.

Ông Thiềng đã vi phạm Luật Đất đai 2003, Nghị định số 43/2014 và quy định về những điều đảng viên không được làm. Còn ông Bé đã vi phạm Nghị định số 59/2011 và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ngọc Mai

Thứ Tư, 30/09/2020 07:44

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện