Tốt nghiệp đạt 98-99%, có cần một kỳ thi?

(Giáo dục) - Luật Giáo dục nên giao việc đánh giá tốt nghiệp cho các trường THPT.

Hiện nay Việt Nam chưa có trung tâm khảo thí mạnh, nhưng vị chuyên gia cho rằng, từ nay đến năm 2025, tức là lúc học sinh lớp 12 học theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới tốt nghiệp còn 7 năm nữa, chúng ta có thể đào tạo đội ngũ khảo thí chuyên nghiệp và chuẩn bị ngân hàng đề thi để thực hiện công việc này. Nếu cần, bước đầu có thể mời chuyên gia khảo thí quốc tế sang giúp đào tạo nhân lực kiểm định, xây dựng ngân hàng đề thi và tổ chức một vài kỳ thi đầu tiên.

Ngoài việc đánh giá kết quả học tập để tuyển sinh đại học, các trung tâm khảo thí cũng sẽ được giao nhiệm vụ tổ chức khảo sát trên diện rộng (có thể là ở từng tỉnh) để thu thập thông tin về giáo dục và đối chiếu với kết quả tốt nghiệp ở các trường.

Trên cơ sở đối chiếu, cơ quan quản lý giáo dục địa phương có thể xác định sự tương ứng giữa kết quả đánh giá của từng trường với kết quả khảo sát trên diện rộng, từ đó điều chỉnh "bệnh thành tích" của các trường.

Về việc sử dụng kết quả đánh giá kết quả học tập ở trường, theo GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, cũng nên có quy định học sinh không đạt kết qủa được tiếp tục học theo lớp nhưng phải thi lại những môn chưa đạt yêu cầu. Nhà trường có trách nhiệm cử giáo viên hướng dẫn những học sinh này. Trong trường hợp cần thiết, nhà trường có thể mời chuyên gia giáo dục, chuyên gia tâm lý tư vấn cho học sinh, cha mẹ học sinh và nhà trường để giúp những học sinh này đạt yêu cầu.

"Đáng tiếc là dự thảo Luật Giáo dục lần này chỉ bổ sung một quy định không hợp lý và không có bao nhiêu ý nghĩa: Hiệu trưởng cấp chứng nhận hoàn thành chương trình THPT cho những học sinh không dự thi tốt nghiệp THPT hoặc có dự thi mà không đỗ.

Nói rằng quy định này không hợp lý vì làm sao một người không đỗ trong kỳ thi tốt nghiệp có thể được coi là đã hoàn thành chương trình Giáo dục phổ thông, trong khi đánh giá thi tốt nghiệp là một bộ phận của chương trình? Nói rằng điều này không có mấy ý nghĩa vì nó không giải quyết được bế tắc hiện nay", GS.TS Nguyễn Minh Thuyết nói.

Thành Luân

Thứ Bảy, 06/04/2019 07:51

Sự Kiện