Thủ tướng chỉ đạo gì tại Bộ KH-ĐT và Bộ GTVT?

(Chính trị Việt Nam) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Bộ KH-ĐT và Bộ GTVT để bàn về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc với Bộ KH-ĐT ngày 29/4, Thủ tướng chỉ đạo Bộ KH-ĐT cần quán triệt tư tưởng chỉ đạo lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, là chiến lược lâu dài, mang tính quyết định. Thủ tướng cho biết, một trong những nguồn lực bên trong rất quan trọng là giá trị con người Việt Nam. Cơ chế, chính sách, đường lối, tổ chức, vận hành tốt hay xấu đều do yếu tố con người quyết định.

Thu tuong chi dao gi tai Bo KH-DT va Bo GTVT?
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc. Ảnh: VGP

Do đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ KH-ĐT cần đặc biệt tập trung phát huy giá trị con người Việt Nam. Chú trọng hơn việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ thiên nhiên như đất đai, tài nguyên, rừng, biển, không khí, môi trường… phục vụ cho phát triển đất nước. Đặc biệt, cần đưa truyền thống văn hóa, lịch sử, truyền thống đoàn kết thống nhất của dân tộc thành nguồn lực phát triển.

Về mối quan hệ giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài, Thủ tướng nhấn mạnh: Nội lực là cơ bản, chiến lược lâu dài, là quyết định; ngoại lực là quan trọng, cần thiết, thường xuyên, đột phá, trong đó có các yếu tố như vốn, khoa học công nghệ, trình độ, kinh nghiệm quản lý, thị trường…

Bộ KH-ĐT cần đẩy mạnh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đồng thời tạo môi trường làm việc thuận lợi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo vệ những người dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo tập trung xây dựng thể chế, rà soát, tháo gỡ vướng mắc, chồng chéo về cơ chế, chính sách; sử dụng nguồn lực nhà nước có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế, đổi mới sáng tạo; phát triển nền kinh tế đa thành phần một cách bình đẳng; hội nhập sâu rộng nhưng có lộ trình, hiệu quả, bảo đảm độc lập, tự chủ, hòa bình, ổn định, an ninh, công bằng và tiến bộ xã hội...

Quán triệt ba không

Trước đó, ngày 27/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có buổi làm việc với Bộ GTVT.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng có chỉ đạo Bộ GTVT cần thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương. Trên tinh thần thực hiện ba nguyên tắc "ba không": Không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm (vì có khó khăn thì mới nhờ đến Bộ).

Thủ tướng cho rằng, chức năng, nhiệm vụ và công việc của ngành là rất nặng nề, khó khăn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, lãnh đạo cần quán triệt tinh thần “nghĩ phải chín, phải kỹ; tư tưởng phải thông; quyết tâm phải cao; nỗ lực phải lớn; hành động phải quyết liệt, hiệu quả; làm có trọng tâm, trọng điểm; làm việc nào thì dứt điểm việc đó”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ GTVT phải coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Bộ GTVT trong sạch vững mạnh toàn diện. Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Là cơ quan quản lý cơ sở vật chất, nguồn vốn lớn, Bộ GTVT phải đi đầu về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, từ lãnh đạo bộ đến cán bộ, công chức, viên chức một cách đồng bộ, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa.

Muốn vậy, phải nắm vững 5 nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng, 5 phương thức lãnh đạo của Đảng và vận dụng sáng tạo trong điều kiện cụ thể của Bộ, nhất là phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Thái An (tổng hợp)

Thứ Năm, 29/04/2021 11:21

Sự Kiện