Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT T.Ư khóa XIII

(Chính trị Việt Nam) - Bộ Chính trị khóa XIII gồm 18 ủy viên, trong đó 10 người tham gia lần đầu.

Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Hội nghị đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Danh sach Bo Chinh tri, Ban Bi thu, UBKT T.U khoa XIII
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Dưới đây là danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

BỘ CHÍNH TRỊ

1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

2. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

3. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội

5. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

6. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

7. Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

8. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

9. Ông Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

10. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

11. Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

12. Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

13. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

14. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

15. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

17. Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

18. Ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

BAN BÍ THƯ

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

1. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

2. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

3. Ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

4. Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ

5. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 người. Ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

Chủ Nhật, 31/01/2021 15:18

Sự Kiện