Bộ trưởng Quốc phòng: Xử nghiêm sai phạm, không có vùng cấm

(Chính trị Việt Nam) - Một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là tiếp tục giải quyết hiệu quả các vụ việc tồn đọng, xử nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm.

Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã có cuộc phỏng vấn với TTXVN.

Trong cuộc phỏng vấn này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã điểm lại những kết quả nổi bật mà toàn quân đã đạt được trong năm 2018, đồng thời chỉ ra phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 trong tình hình mới.

Theo Bộ trưởng, năm 2019, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tiếp tục có những yêu cầu mới, cao hơn. Trên cơ sở quán triệt, triển khai toàn diện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019, với quyết tâm năm 2019 phải đạt kết quả cao hơn năm 2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể:

Thứ nhất, thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương, đối sách, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, trên không và trên biển. Triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả các chiến lược, các đề án về quân sự, quốc phòng.

Bo truong Quoc phong: Xu nghiem sai pham, khong co vung cam
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

Thứ hai, tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá; triển khai quyết liệt thực hiện Kết luận số 16 -KL/TW của Bộ Chính trị, xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo; tăng cường quản lý tư tưởng, xây dựng nền nếp chính quy, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm an toàn.

Thứ ba, tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức các hội nghị quân sự, quốc phòng khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Thứ tư, quán triệt và thực hiện nghiêm túc cơ chế quản lý tài chính mới trong Quân đội, thực hiện tự chủ tài chính đối với các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh. Xây dựng phương án thực hiện cơ chế quản lý và tự chủ tài chính đối với các đơn vị in, nhà khách, đoàn an dưỡng và kiên quyết cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các đề án, các chương trình xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng.

Thứ năm, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán các dự án trọng điểm. Tiếp tục giải quyết có hiệu quả các vụ việc tồn đọng; xử lý nghiêm các sai phạm và không có vùng cấm.

Thứ sáu, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Lược theo TTXVN

Thứ Ba, 05/02/2019 07:37

Sự Kiện