Ba bước kỷ luật đảng viên Bộ Chính trị quản lý

(Chính trị Việt Nam) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ thành lập đoàn kiểm tra và thực hiện xác minh khi có đề nghị thi hành kỷ luật cán bộ cấp cao.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng vừa ký quyết định số 684 về quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của cơ quan này.

Kèm theo quyết định là các quy trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng, giải quyết tố cáo đối với đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với đảng viên, kiểm tra tài chính...

Trong đó, quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và cấp uỷ viên cấp dưới trực thuộc Trung ương gồm ba bước.

Trong bước chuẩn bị, căn cứ vào hồ sơ đề nghị thi hành kỷ luật và kết quả giám sát, nắm tình hình, vụ trưởng vụ lĩnh vực, địa bàn báo cáo, đề xuất với thành viên Ủy ban trực tiếp phụ trách địa bàn và các thành viên Ủy ban phụ trách vụ về kế hoạch kiểm tra, dự kiến đoàn kiểm tra; đề xuất Phó chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra.

Ba buoc ky luat dang vien Bo Chinh tri quan ly

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Vụ trưởng sẽ trình Thường trực Ủy ban xem xét, ban hành quyết định kiểm tra và kế hoạch kiểm tra.

Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng lịch kiểm tra; chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc kiểm tra.

Bước tiến hành gồm 5 khâu. Đầu tiên, Đoàn kiểm tra triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra; thống nhất lịch làm việc; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan phối hợp thực hiện.

Tiếp đó, Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh. Đảng viên vi phạm báo cáo những vấn đề cần thiết, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

Đoàn kiểm tra sẽ xem xét hồ sơ đề nghị thi hành kỷ luật; làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan; thẩm tra, xác minh những nội dung cần thiết và xem xét việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật.

Nếu thấy chưa đúng về nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật hoặc phải giám định kỹ thuật, chuyên môn thì trưởng đoàn kiểm tra xem xét, quyết định.

Đoàn kiểm tra cũng sẽ trao đổi với đảng viên vi phạm về những nội dung cần bổ sung vào bản tự kiểm điểm (nếu có) và tổ chức đảng có liên quan về việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật (nếu có); trường hợp phát hiện có nội dung vi phạm mới hoặc cần phải điều chỉnh, bổ sung đối tượng kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra thì trưởng đoàn báo cáo Thường trực Uỷ ban xem xét, quyết định...

Trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền kỷ luật của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thì đại diện Ủy ban nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi Đoàn kiểm tra trình báo cáo lên Uỷ ban.

Bước kết thúc, Đoàn kiểm tra báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật; trình bày đầy đủ ý kiến của đảng viên vi phạm và tổ chức đảng có liên quan.

Đảng viên vi phạm trình bày bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật; đại diện tổ chức đảng quản lý đảng viên vi phạm trình bày ý kiến.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thảo luận, kết luận; biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 3/1/2018 và thay thế các quy trình về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng trong Quyết định số 1084-QĐ/UBKTTW ngày 5/12/2012 về ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, nhiều cán bộ cấp cao kể cả đương chức lẫn về hưu đã bị kỷ luật nghiêm khắc trong năm 2017.

Sơn Ca

Thứ Bảy, 10/02/2018 16:57

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện