Phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện