Cái ác được dung dưỡng khi đạo đức xuống cấp

(Chính trị - Xã hội) - Các nhà xã hội học, tội phạm học... đã phân tích và chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng phạm tội trong thanh niên. Hầu hết các phân tích đều cho thấy, cả gia đình, nhà trường và xã hội đều có trách nhiệm đối với mỗi một vụ việc cụ thể, cũng như trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng phạm tội với tính chất và mức độ ngày càng manh động, liều lĩnh trong một bộ phận giới trẻ.

Để cái ác không còn nơi dung dưỡng

Về phía gia đình, đó chính là sự buông lỏng giáo dục, rèn luyện trẻ từ nhỏ. Đối với nhà trường, là sự thiếu quan tâm, chăm sóc, theo dõi. Thứ ba là môi trường xã hội. Ngoài thời gian học ở trường và ở nhà, trẻ có thời gian tiếp nhận của xã hội, cũng có thể bị tác động của yếu tố không lành mạnh. Tóm lại, nguyên nhân của những hiện tượng xã hội về sự xuống cấp đạo đức, từ bạo lực học đường, trộm cướp, đến những vụ việc nghiêm trọng xảy ra gần đây, có cả yếu tố giáo dục từ nhà trường, gia đình và xã hội.

Đúng là chúng ta đang trong giai đoạn dân số “vàng”, nhưng lại mất cân đối,  dẫn tới tình trạng thiếu việc làm cho thanh niên. Đời sống khó khăn, một bộ phận thanh, thiếu niên không giữ được mình, lại bị ảnh hưởng của lối sống không lành mạnh, trong khi việc quản lý, theo dõi của gia đình, nhà trường bị hạn chế, nên họ dễ dẫn tới phạm tội.

Ở khía cạnh khác, tôi cũng cho rằng, mọi người cần quan tâm đến vấn đề xã hội, khi nhìn thấy hiện tượng tiêu cực, nhiều người lên án thì hiện tượng đó sẽ giảm đi. Nhưng đáng tiếc, có những người có chức trách, khi thấy những hiện tượng tiêu cực, lại chưa hết mình vào cuộc để can thiệp kịp thời. Đã đến lúc chúng ta phải cất lên hồi chuông cảnh tỉnh cho cả xã hội, cho cộng đồng về những hiện tượng xuống cấp đạo đức xảy ra gần đây.

Phải thu hẹp khoảng cách giàu nghèo

Cũng có ý kiến cho rằng, trong những câu chuyện đau lòng như con giết cha mẹ, cháu giết bà..., xuất phát từ lối sống hưởng thụ mà một bộ phận giới trẻ ngày nay coi là “mốt”, nên đã bất chấp thủ đoạn, tìm mọi cách kiếm tiền để đáp ứng nhu cầu của bản thân. Theo tôi, cũng có một bộ phận người dân, cán bộ sống hưởng thụ quá với mức thu nhập của bản thân và lớn hơn nhiều mức trung bình của xã hội. Điều này cũng dẫn đến một bộ phận thanh, thiếu niên nhìn thấy hình ảnh đó cũng bị tác động, học đòi. Do vậy, phải thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và làm sao đảm bảo cuộc sống cho người dân ít bị chênh lệch quá mức. Khi an sinh xã hội được đảm bảo hơn thì hiện tượng xuống cấp về đạo đức cũng sẽ giảm đi.

Gốc của vấn đề là giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ để họ thấy cần làm gì cho đúng.  Để làm được việc đó cần cải cách hệ thống giáo dục làm sao đi đôi với giáo dục thể chất, đạo đức và lối sống để các cháu từ nhỏ đã có định hướng đúng thì phản ứng, tác động xấu sẽ giảm đi. Tôi nghĩ trong nhà trường hiện nay, những môn môn dạy về tư chất làm người như đạo đức công dân, chính trị… chưa được chú trọng.

Để ngăn chặn tội ác từ mầm mống là một việc vô cùng khó. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta không làm. Theo tôi, hệ thống pháp luật đến nay đã đủ các chế tài, các biện pháp, từ Bộ Luật Hình sự, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình… Nhưng đầu tiên, phải tăng cường giáo dục cho học sinh từ tiểu học, trung học đến đại học. Bênh cạnh đó, cần phát triển tổ chức chính trị - xã hội như Đoàn Thanh niên, phụ nữ, mặt trận tổ quốc, công đoàn… phải vào cuộc, quan tâm đến giáo dục thế hệ trẻ. Đặc biệt, chúng ta phải tạo được công ăn việc làm để thanh niên đến tuổi lao động được định hướng nghề nghiệp, được đào tạo nghề, có việc làm, tạo cơ hội cho họ phát triển về thể chất, nghề nghiệp, có nguồn thu nhập ổn định, hạn chế tình trạng cùng quẫn, đời sống khó khăn quá. Ngoài ra, không nên tạo áp lực, xung đột trong học đường, trong gia đình để làm gương cho trẻ em, ngăn chặn những phim ảnh, trò chơi bạo lực… gây kích động về lối sống không lành mạnh cho giới trẻ.

Thứ Tư, 27/06/2012 01:30

Sự Kiện