Cựu GĐ BV Bạch Mai khai gì vụ thổi giá thiết bị?

Cựu GĐ BV Bạch Mai khai gì vụ thổi giá thiết bị?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện