TBT Nguyễn Phú Trọng điện đàm với TBT Tập Cận Bình

TBT Nguyễn Phú Trọng điện đàm với TBT Tập Cận Bình


Sự Kiện