Quảng Ngãi xử lý dự án chậm tiến độ tại Mỹ Khê

(Thị trường) - Quảng Ngãi có văn bản số 5048/UBND-KGVX về việc rà soát, xử lý các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại Khu du lịch Mỹ Khê chậm tiến độ.

Qua theo dõi quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại Khu du lịch Mỹ Khê cho thấy hầu hết các dự án đều chậm tiến độ.

Nguyên nhân khách quan do vướng mắc phát sinh từ các quy định có liên quan; nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan từ nhà đầu tư và việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, xử lý chưa kịp thời của các cơ quan chức năng.

Việc chậm trễ này đã làm giảm hiệu quả đầu tư, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Quang Ngai xu ly du an cham tien do tai My Khe
Quảng Ngãi sẽ rà soát, xử lý các dự án đầu tư du lịch chậm tiến độ tại Khu du lịch Mỹ Khê.

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở:

Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát tiến độ triển khai từng dự án, trên cơ sở đó chủ động triển khai các biện pháp xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định đối với nhà đầu tư cố ý kéo dài thời gian, chậm tiến độ.

Trường hợp dự án gặp vướng mắc do nguyên nhân khách quan thì đề xuất cách thức xử lý để tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo cụ thể, kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10/11/2020. Trên cơ sở đó, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ kiểm tra thực địa và họp chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Theo PLVN

Thứ Sáu, 23/10/2020 10:03

Đọc nhiều nhất
Sự Kiện