Kết quả kiểm toán chỉ sự thật ở Cotec Land

(Thị trường) - Kết quả kiểm toán cho thấy Cotec Land lỗ thêm 109 tỷ đồng so với báo cáo tài chính mà công ty tự lập trong năm 2019.

CTCP Đầu tư phát triển Nhà đất Cotec (Cotec Land - CLG) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán. Qua đó, khoản lỗ mà Cotec Land ghi nhận trong năm qua là 208 tỷ đồng. Thực tế, con số này tăng mạnh so với kết quả trên báo cáo tự lập của công ty (trước kiểm toán báo lỗ 99 tỷ đồng).

Sự khác biệt này do trong báo cáo tài chính trước kiểm toán của Cotec Land thể hiện giá vốn hàng bán bị điều chỉnh tăng từ 103 tỷ đồng (số liệu công ty tự lập) lên thành 135,8 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 33 tỷ đồng sau kiểm toán. Do vậy chỉ tiêu lợi nhuận gộp cũng bị điều chỉnh giảm số lượng tương ứng xuống còn 19,2 tỷ đồng.

Ket qua kiem toan chi su that o Cotec Land
Cotec Land sau kết quả kiểm toán.

Chỉ tiêu doanh thu tài chính bị điều chỉnh giảm hơn 90 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập, xuống còn chưa đến 1 tỷ đồng – là điều chỉnh giảm doanh thu từ bán các khoản đầu tư.

Chi phí quản lý doanh nghiệp bị điều chỉnh tăng từ 73,4 tỷ đồng lên 112,8 tỷ đồng, tương ứng mức điều chỉnh tăng hơn 39 tỷ đồng – đây chủ yếu do điều chỉnh tăng chi phí dự phòng phải thu khó đòi.

Ngoài ra khoản lợi nhuận khác ghi âm hơn 21 tỷ đồng, tăng gần 20 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập.

Về biến động kết quả kinh doanh, năm 2019, Cotec Land đã mang về 155 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm đến 40% so với năm trước, đồng thời chỉ thực hiện hơn 50% kế hoạch cả năm chủ yếu do năm 2019 công ty không có doanh thu xây lắp (chiếm hơn 88% trong năm 2018) mà chỉ có chuyển nhượng cổ phần công ty con, công ty liên kết.

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp không thể xác định được tính đúng đắn của 2 khoản mục là trả trước cho người bán ngắn hạn và phải trả người bán ngắn hạn (tổng số tiền 125 tỷ đồng).

Ket qua kiem toan chi su that o Cotec Land
Biến động giá cổ phiếu Cotec Land trong 6 tháng qua

Theo Cotec Land, đơn vị kiểm toán đã thực hiện việc gửi thư đến các đối tượng khách hàng nhưng do khách hàng của công ty ở nhiều vùng địa lý khác nhau và dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp cùng với thời hạn công bố báo cáo phải thực hiện nên chưa kịp thu hồi thư xác nhận công nợ qua đó ảnh hưởng đến kết quả báo cáo tài chính của Cotec Land sau kiểm toán ở cả công ty mẹ cũng như báo cáo hợp nhất.

Theo kiểm toán, hiện Cotec Land đang bị các ngân hàng phong tỏa tài khoản. Cụ thể, cục thuế TP. HCM đang cưỡng chế việc nộp thuế với số tiền nợ thuế lâu năm với số tiền hơn 22,5 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp chậm nộp đến ngày 31/12/2019 là hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra doanh nghiệp có khoản nợ phải trả và vay quá hạn thanh toán với số tiền hơn 63,5 tỷ đồng.

Mặt khác Cotec Land hiện đang cơ cấu tài chính, công ty đã thanh lý một số tài sản, các khoản đầu tư tài chính quan trọng và nhân sự giảm sút đáng kể. Các điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Vân Hưng

Thứ Ba, 14/04/2020 13:38

Đọc nhiều nhất
Sự Kiện