Đà Nẵng không cấp phép dự án chưa có báo cáo ĐTM

(Thị trường) - Sở Xây dựng, Sở KH-ĐT không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng cho các dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

UBND TP Đà Nẵng vừa giao các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện yêu cầu các doanh nghiệp, dự án thuộc thẩm quyền quản lý của ngành, địa phương mình phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiêm túc thực hiện việc không thẩm định thiết kế xây dựng, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng và không tham mưu cấp Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Da Nang khong cap phep du an chua co bao cao DTM
Đà Nẵng nói không với dự án chưa đánh giá tác động môi trường. Ảnh minh họa

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện tiến hành rà soát, kiểm tra, thanh tra các dự án đang triển khai thi công xây dựng trên địa bàn nhưng chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận; đôn đốc chủ dự án thực hiện đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với các dự án thuộc thẩm quyền.

Trường hợp vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo UBND TP để xử lý theo quy định. UBND các phường, xã có nhiệm vụ kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc báo cáo UBND quận, huyện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Minh Thái

Thứ Bảy, 02/02/2019 07:50

Đọc nhiều nhất
Sự Kiện