Quảng Ninh cấm tách thửa đất dưới 45m2

Quảng Ninh cấm tách thửa đất dưới 45m2

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện