Sư đoàn 309 diệt mục tiêu bằng vũ khí hạng nặng

Thứ Ba, 17/11/2020 07:45

(Ảnh Nóng) - Ngày 14/11, tại trường bắn Quốc gia khu vực 3, Sư đoàn 309 đã tổ chức cho Trung đoàn Bộ binh 31 thực hành diễn tập bắn đạn thật năm 2020.

Với đề mục \
Với đề mục "Tiểu đoàn bộ binh phòng ngự trên địa hình trung du", sau khi nhận lệnh của trên, Trung đoàn 31 đã triển khai lực lượng cơ động phát triển chiến đấu đúng ý định và kế hoạch đề ra. Quá trình diễn tập, các lực lượng đã hiệp đồng chặt chẽ, vận dụng linh hoạt các hình thức kỹ, chiến thuật vào tình hình thực tế trên trận địa, xử trí tốt các tình huống...
Được sự chi viện của xe tăng, xe thiết giáp, pháo binh, pháo phòng không của trên, đơn vị đã hợp thành lực lượng phối thuộc nhịp nhàng, tiêu diệt các mục tiêu giả định, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
Được sự chi viện của xe tăng, xe thiết giáp, pháo binh, pháo phòng không của trên, đơn vị đã hợp thành lực lượng phối thuộc nhịp nhàng, tiêu diệt các mục tiêu giả định, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
Pháo phòng không Lữ đoàn Phòng không 71 tiêu diệt máy bay địch.
Pháo phòng không Lữ đoàn Phòng không 71 tiêu diệt máy bay địch.
Pháo phản lực BM-21, Lữ đoàn Pháo binh 434, chi viện bộ binh tiêu diệt địch.
Pháo phản lực BM-21, Lữ đoàn Pháo binh 434, chi viện bộ binh tiêu diệt địch.
Xe thiết giáp khai hỏa tiêu diệt mục tiêu.
Xe thiết giáp khai hỏa tiêu diệt mục tiêu.
Xe thiết giáp Lữ đoàn 22 phối thuộc chở quân, tăng cường lực lượng giữ vững trận địa phòng ngự.
Xe thiết giáp Lữ đoàn 22 phối thuộc chở quân, tăng cường lực lượng giữ vững trận địa phòng ngự.
Sử dụng trang bị phòng hóa cơ động đánh trả trong tình huống địch sử dụng vũ khí hóa học.
Sử dụng trang bị phòng hóa cơ động đánh trả trong tình huống địch sử dụng vũ khí hóa học.
Trung liên Đại đội 6 đẩy lùi các đợt tiến công của địch.
Trung liên Đại đội 6 đẩy lùi các đợt tiến công của địch.
SPG-9 khai hỏa tiêu diệt mục tiêu ngay từ phát đạn đầu. (Theo QĐND)
SPG-9 khai hỏa tiêu diệt mục tiêu ngay từ phát đạn đầu. (Theo QĐND)
1/9
 
 
Sự Kiện