Phòng không Việt Nam chú trọng huấn luyện lắp ráp tên lửa

Thứ Năm, 29/07/2021 07:54

(Ảnh Nóng) - Trung đoàn 282, Sư đoàn 375, Quân chủng PK-KQ thường xuyên nâng cao trình độ kíp chiến đấu của các phân đội, trong đó chú trọng huấn luyện lắp ráp tên lửa.

Theo báo PK-KQ, yêu cầu với kíp chiến đấu phải nắm vững nhiệm vụ, chức trách, chỉ tiêu của từng cá nhân và toàn kíp.
Theo báo PK-KQ, yêu cầu với kíp chiến đấu phải nắm vững nhiệm vụ, chức trách, chỉ tiêu của từng cá nhân và toàn kíp.
Bên cạnh đó phải có sức khỏe bền bỉ, chỉ huy chặt chẽ, khoa học, phố hợp nhịp nhàng chính xác giữa các trắc thủ, các bộ phận. Đồng thời phải tuyệt đối đảm bảo an toàn.
Bên cạnh đó phải có sức khỏe bền bỉ, chỉ huy chặt chẽ, khoa học, phố hợp nhịp nhàng chính xác giữa các trắc thủ, các bộ phận. Đồng thời phải tuyệt đối đảm bảo an toàn.
Để chiến đấu thắng lợi thì yếu tố quan trọng là phải kịp thời đảm bảo đạn tên lửa cho các đơn vị hỏa lực.
Để chiến đấu thắng lợi thì yếu tố quan trọng là phải kịp thời đảm bảo đạn tên lửa cho các đơn vị hỏa lực.
Những quả đạn tên lửa từ trạng thái bảo quản niêm cất, khi chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu phải được lực lượng kỹ thuật kết nối linh kiện, kiểm tra trên nhiều công đoạn qua dây chuyền công nghệ như: đưa đạn ra khỏi hòm bảo quản, kết nối linh kiện, nạp khí nén, lắp ngòi nổ, thông mạch, đưa lên phương tiện vận chuyển sẵn sàng cơ động.
Những quả đạn tên lửa từ trạng thái bảo quản niêm cất, khi chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu phải được lực lượng kỹ thuật kết nối linh kiện, kiểm tra trên nhiều công đoạn qua dây chuyền công nghệ như: đưa đạn ra khỏi hòm bảo quản, kết nối linh kiện, nạp khí nén, lắp ngòi nổ, thông mạch, đưa lên phương tiện vận chuyển sẵn sàng cơ động.
Để dây chuyền lắp ráp tên lửa hoạt động có chất lượng, hiệu quả, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị về giáo án huấn luyện, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn cho toàn kíp.
Để dây chuyền lắp ráp tên lửa hoạt động có chất lượng, hiệu quả, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị về giáo án huấn luyện, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn cho toàn kíp.
Thường xuyên nâng cao trình độ kíp dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa đã giúp Tiểu đoàn 180 hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng các đơn vị của Trung đoàn 282 nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao. (Thanh Hà)
Thường xuyên nâng cao trình độ kíp dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa đã giúp Tiểu đoàn 180 hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng các đơn vị của Trung đoàn 282 nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao. (Thanh Hà)
1/6
 
 
Sự Kiện