Nga chứng minh Kh-35U không chỉ dùng để chống hạm

Nga chứng minh Kh-35U không chỉ dùng để chống hạm image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện