Mỹ ngăn kịch bản cũ tái diễn với 'ác điểu'

Mỹ ngăn kịch bản cũ tái diễn với 'ác điểu' image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện