Bầu cử Quốc hội Nga: Cuộc cách mạng với... Mỹ-phương Tây

Bầu cử Quốc hội Nga: Cuộc cách mạng với... Mỹ-phương Tây  

 • Chỉ có sự tôn trọng lẫn nhau là liên minh liên kết bền vững nhất,trong xã hội cũ...

  Chỉ có sự tôn trọng lẫn nhau là liên minh liên kết bền vững nhất,trong xã hội cũng như trên trường quốc tế.Nếu thiếu nó,mọi thứ sẽ vô nghĩa.Sự cộng sinh bất bình đẳng thường dẫn đến suy tàn,kể cả trong tự nhiên.  

  - 1 giây trước

 • Nga đã " chôm " công nghệ tên lửa siêu thanh trong " giấc mơ " của các Tổng thốn...

  Nga đã " chôm " công nghệ tên lửa siêu thanh trong " giấc mơ " của các Tổng thống Mỹ . Các nhà khoa học và lãnh đạo Nga , hình như là những người " ngoài hành tinh " đến sống ở trái đất ?  

  - 15 giây trước

 • Biết người Nga vàng cất đầy kho, sao tía /// chúng mềnh không muối mẹt mò sang x...

  Biết người Nga vàng cất đầy kho, sao tía /// chúng mềnh không muối mẹt mò sang xin vay nóng một ít về mà trả bớt nợ cho đỡ nhục đệ nhẩy.  

  - 29 giây trước

 • Mỹ cũng muốn thử vũ khí Mỹ ở Ukraina lắm chứ, đưa iron dome khuấy đảo ukraina ch...

  Mỹ cũng muốn thử vũ khí Mỹ ở Ukraina lắm chứ, đưa iron dome khuấy đảo ukraina cho hăng máu rồi chết. Mỹ phải hiểu rằng ở Syria. Nga đã thọc hết vào ngõ ngách vũ khí hiện đại nhất của Mỹ và đồng minh rồi, Mỹ cố tình thể hiện oai khiến dân Ukraina chết oan  

  - 36 giây trước

 • bài học từ Achentina tranh chấp với Anh thì biết.

  bài học từ Achentina tranh chấp với Anh thì biết.

  - 1 phút trước

Sự Kiện