Vô tình tìm thấy báu vật hơn 60 tỷ dưới gốc cây

Vô tình tìm thấy báu vật hơn 60 tỷ dưới gốc cây

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện